Svátky řemesel Kunštát

Už čtvrtý ročník Svátků řemesel - tentokrát na téma dřevo - začal dnes v areálu kunštátského zámku za účasti hejtmana JMK Michala Haška, jeho náměstka Ivo Poláka a předsedy finančního výboru zastupitelstva Zdeňka Dufka. Souběžně s touto dvoudenní akcí mělo premiéru sympozium Dřevosochání v Kunštátě.

Hejtman Hašek při slavnostním zahájení akce ocenil skutečnost, že se organizátorům daří vytvářet z Kunštátu přirozené centrum řemeslné výroby. Vyjádřil přání, aby tradice tohoto setkávání mistrů řemesla trvala, aby si Kunštát i do budoucna zachoval pověst místa, kam se řemeslníkům i jejich zákazníkům vyplatí přijet.

K hlavním pořadatelům patří „Občanské sdružení Řemesla“. To připravilo velkorysý projektzaměřený na názornou živou prezentaci všech řemesel a lidských dovedností, které se rozvíjely v minulých staletích a spoluvytvářely významnou část našeho kulturního dědictví.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK