Krajská rada jednala o pondělních opatřeních v dopravě JMK

Hejtman Hašek : Vyzvali jsme České dráhy k zajištění náhradní dopravy

Řešení dopravní situace na území Jihomoravského kraje v pondělí 13. června bylo tématem pátečního mimořádného jednání krajské rady.

Jak informoval hejtman Michal Hašek, Integrovaný dopravní systém založený na kombinaci železniční a autobusové dopravy při totálním výpadku železniční dopravy na jižní Moravě nebude možno nahradit jiným způsobem veřejné dopravy. „Vyzvali jsme České dráhy ve smyslu platné smlouvy, aby zajistili náhradní dopravu cestujících, ovšem nečekáme, že by se to Českým drahám podařilo v úplném rozsahu a budeme o tom v průběhu víkendu veřejnost informovat. Všechny informace, které se dotýkají systému veřejné dopravy na jižní Moravě, budou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku města Brna www.dpmb.cz , Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  a společnosti Kordis JMK www.kordis.cz  , která je koordinátorem veřejné dopravy v Jihomoravském kraji.“.

V souvislosti s možnými absencemi školáků v pondělí 13. června hejtman Hašek uvedl, že krajská rada doporučila ředitelům středních škol zřizovaných krajem, aby omluvili nepřítomnost žáků v pondělním vyučování z důvodu nemožnosti dopravit se do školy pro stávku. „Byli jsme také v kontaktu s vedením krajského ředitelství Policie ČR. Ta se zaměří na kritické přístupy k velkým městům, dopravní policie bude také připravena pomoci Zdravotnické záchranné službě zajistit doprovod a průjezd, pokud by někde na jižní Moravě došlo k blokádám komunikací,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Ředitel společnosti Kordis Jaromír Holec uvedl, že určitý počet autobusů by mohl být Českým drahám k dispozici, pokud by je byly ochotny využít: „Tento počet ovšem v žádném případě nemůže plnohodnotně a stoprocentně nahradit rozsah železniční dopravy, který běžně ve všední dny jezdí“.

Náměstek hejtmana Václav Horák dodal, že Jihomoravský kraj požaduje po Českých dráhách, a.s. zajištění náhradní dopravy v maximálním možném rozsahu tak, aby byly minimalizovány dopady stávky na cestující veřejnost v Jihomoravském kraji. Hejtman Hašek na dotaz možných sankcí Jihomoravského kraje vůči Českým drahám řekl: „Smlouvy jsou od toho, aby se dodržovaly, jsou stanoveny postupy v situaci, kdy není poskytnuta služba, která ječ objednána. V takovémto případě budu s našimi poskytovateli i možnou otázku sankcí“.