V Brně se uskutečnilo Fórum tajemníků ČR

Jubilejní desáté Fórum tajemníků České republiky se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. června 2011 v Brně.

Posláním fóra je kromě jiného podporovat zavádění principů dobré zprávy v úřadech měst, obcí a krajů ČR, přispívat k jejich profesionalizaci a ke kvalitnímu výkonu veřejné správy. Význam podobných setkání pro výměnu zkušeností, která přispívá ke zvýšení kvality služeb poskytovaných úřady občanům, zdůraznila ve svém vystoupení rovněž ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková.

Mezi hlavní témata letošního setkání patřila problematika kontrolních mechanizmů ve veřejné správě a komunikace s ústředními orgány státní správy.
foto JMKfoto JMK