Severojižní kolejový diametr

Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru

Objednatel: Jihomoravský kraj, projektant: Cityplan, IKP CE (2011)

Výstupy [všechny soubory PDF v MB]:

A Souhrnná část

Průvodní zpráva (1)

Přehledná situace (18)

Přehledná situace - město (5)

B Dopravně inženýrská problematika

Průvodní zpráva (15)

Mapa busů IDS sever (12)

Mapa busů IDS jih (11) 

Obrat cestujících (12)

Počet cestujících (11)

Počet spojů (11)

Spádové území (12)

Grafické přílohy (1)

C Stavebně technické řešení

Průvodní zpráva (5)

Energetika (1)

Situace 1 (3)

Situace 2 (3)

Podélný profil (1)

Průjezdní průřez (1)

D Hodnocení územních podmínek

Průvodní zpráva (7)

Problémová situace 1 (2)

Problémová situace 2 (5)

Fotodokumentace (2)

E Ekonomické hodnocení

Průvodní zpráva (7)

 

Studie vedení severojižního kolejového diametru v prostoru mezi ulicemi Opuštěná a Nádražní v Brně

Objednatel: Jihomoravský kraj, projektant: Metroprojekt (2011)

Výstupy [všechny soubory PDF v MB]:

Text  (5)

Fotomapa  (12)

Trasa  (2)

Stanice  (2)

 

Aktualizace studie Severojižního kolejového diametru v prostoru křižovatky Hradecká x VMO x Královopolská v Brně

Objednatel: Jihomoravský kraj, projektant: PK Ossendorf (2011)

Výstupy [všechny soubory PDF v MB]:

Text  (7)

Stavební část  (2)

Urbanistická část  (7)

 

Souhrnný závěr Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu a jejích oponentních posudků

Objednatel: Jihomoravský kraj, projektant: České vysoké učení v Praze, Fakulta dopravní (2004)

Výstupy [všechny soubory PDF v MB]:

Text (1)