Závěrečný účet kraje za rok 2010 doporučen ke schválení

Rada JMK se na své dnešní pravidelné schůzi věnovala několika bodům, které se týkají hospodaření. Doporučila krajskému zastupitelstvu schválit závěrečný účet za rok 2010 a schválit změny v rozpočtu Jihomoravského kraje.

„Dobrou správou je výsledek hospodaření kraje za rok 2010. Dodrželi jsme rozpočet, nevzniknul neplánovaný deficit. Naopak i ministerstvo financí vyslovilo absolutorium hospodaření Jihomoravského kraje - jako hejtman budu červnovému zastupitelstvu předkládat zprávu o hospodaření, která bude zcela bez výhrad,“ uvedl hejtman Michal Hašek

Hejtman zároveň poukázal na skutečnost, že první čtvrtletí letošního roku ukázalo, že Ministerstvo financí ČR neumí dobře odhadnout vývoj ve výběru daní. „Předpokládané daňové výnosy nedosahují těch čísel, které ministerstvo původně oznámilo. Z pohledu jižní Moravy ale i ostatních regionů v republice to znamená, že budeme muset zasáhnout do schválených rozpočtů. Na jižní Moravě budeme zatím postupovat tím způsobem, že jsme zavázali určité výdaje v rámci rozpočtových kapitol. Celková výše tohoto opatření dosahuje zatím 94,3 mil. korun. Tyto výdaje nejsou škrtnuty, ale rada podle skutečného vývoje daňových výnosů rozhodne během léta, zda ty peníze budou uvolněny či zda zůstanou jako rezerva, která by případně vykryla ony menší daňové výnosy,“ řekl hejtman Michal Hašek.