Hejtman Hašek uvítal schválení projektu CEITEC

Evropská komise schválila projekt na vybudování centra vědecké excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně. CEITEC je tak prvním finálně schváleným projektem centra vědecké excelence v ČR. Definitivní tečku za téměř rok a půl trvajícím schvalovacím procesem učinil svým podpisem eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn.

Schválení projektu uvítal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, podle kterého má CEITEC mimořádný význam. Jeho uskutečnění posílí prestiž a vědeckovýzkumný potenciál jižní Moravy, která je již nyní nejvíce inovativním regionem v ČR, ale přinese i tolik potřebná pracovní místa.

Příjemcem dotace ve výši 5,2 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace evropských strukturálních fondů je Masarykova univerzita, která projekt předložila spolu s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími brněnskými univerzitami a výzkumnými institucemi.

CEITEC je druhým největším a nejlépe hodnoceným velkým projektem v první prioritní ose Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Unikátnost projektu spočívá v těsném propojení věd o živé přírodě s výzkumem a vývojem pokročilých materiálů a nových technologií. Cílem projektu CEITEC je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Moderní laboratoře o celkové ploše 25 000 m2 vyrostou do roku 2014 v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích a v areálu Pod Palackého vrchem v Brně. Unikátní přístrojové vybavení bude využívat na 600 vědců a odborníků z ČR i zahraničí, do výzkumných programů se zapojí až 1200 studentů. Vědcům institut přinese nejmodernější technologie, unikátní přístroje a zázemí srovnatelné se světovými výzkumnými instituty.
V rámci spolupráce sedmi výzkumných programů: pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli, molekulární veterinární medicína, budou v CEITECu vznikat inovativní vynálezy s velmi širokým zaměřením.