Cvičení FOSFA 2011 úspěšné

Hejtman Hašek: Jednotky IZS JMK prokázaly dobrou připravenost ke zvládnutí mimořádné události

Zdolání následků úniku a požáru fosforu v provozu a. s. Fosfa Břeclav bylo námětem dnešního krajského taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému „FOSFA 2011“.

Do cvičení se zapojilo celkem 33 jednotek složek IZS (šlo o jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, Policie ČR, Městské policie Břeclav, pracovníky Zdravotnické záchranné služby JMK a Nemocnice Břeclav i Panelu nestátních neziskových organizací). Současně byla prověřena činnost a připravenost panelu spojená s prezentací jeho činnosti i Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby JMK.

Při vyhodnocení cvičení konstatoval hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, že více než 250 cvičících prokázalo dobrou připravenost ke zvládnutí mimořádné události. „Samozřejmě cvičení ukázalo i některé drobné nedostatky, ale proto se takováto cvičení konají, aby mohlo dojít ke zlepšení koordinace práce jednotlivých složek IZS.“ Hejtman také připomenul, že Jihomoravský kraj je jediným krajem v republice, který ze svého rozpočtu v letošním roce vyčlenil celkem 20 milionů korun na posílení financování Hasičského záchranného sboru a Policie ČR. „Červnová schůze zastupitelstva rozdělí už potřetí po sobě 35 milionů korun dobrovolným hasičům. Myslím si, že tato čísla jasně dokreslují, že jsme si na jižní Moravě dobře vědomi jak náročná je práce hasičů“.

Hejtman Hašek zdůraznil, že cvičení splnilo jeho očekávaní předsedy Bezpečnostní rady kraje: „Ukázalo se, že podnik FOSFA má dobrým způsobem organizována mimořádná opatření. Byl jsem se dívat na koordinaci dalších složek - oceňuji, jak spolupracovalo město Břeclav a jeho krizové orgány. Poděkoval jsem příslušníkům IZS a budu se s nimi rád potkávat především na cvičeních a na různých hasičských závodech. Věřím, že v letošním roce bude co nejméně mimořádných událostí, kde by bylo zapotřebí koordinovat krizové situace,“ uvedl.

Krajský policejní ředitel plk. Tomáš Kužel uvedl, že se nelze připravit na všechny události: „Je důležité, abychom v rámci IZS spolu správně kooperovali a rozuměli si. Cvičení jsou důležitá, abychom si tuto spolupráci neustále oživovali“. Ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK Ing. Milan Klusák rovněž uvítal tuto možnost procvičit součinnost s dalšími složkami IZS a ověřovat traumatologický plán. Starosta Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý zdůraznil, že ze cvičení odchází s klidem: „Ukázalo se, že tento podnik je dobře zabezpečen a rizika, o kterých se občas v Břeclavi mluví, jsou dobře ošetřena,“ dodal.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK