Michal Hašek: Připravujeme společné jednání českých a slovenských krajů s Evropskou komisí

Dohodou o společném postupu při prosazování priorit českých a slovenských regionů vyvrcholilo dvoudenní jednání Asociace krajů CR a Združenia samosprávných krajov SR – SK8, které proběhlo ve dnech 26. a 27. května v Trenčíně. Toto jednání navázalo na vzájemné setkání z ledna tohoto roku v Brně.

Hlavními tématy byly mimo nastavení priorit tzv. nové kohezní politiky EU 2014+, taktéž problematika financování krajů, zavedení mýta na silnicích nižších tříd, projednání aktuálních otázek zdravotnictví, sociální oblasti a dalších společných projektů. „Hledání společných priorit s našimi slovenskými partnery považuji za unikátní příležitost pro prosazování zájmu nejenom českých a slovenských regionů v rámci Evropské unie, ale vzájemné sladění našich cílu vytváří platformu pro prosazování našich zájmu, například ve formátu Visegrádské čtyrky, popřípadě v rámci Dunajské strategie. V průběhu jednání jsme se dohodli, že do září dokončíme diskuse na toto téma a v říjnu bychom rádi o našem postupu seznámili jednotlivé členy Evropské komise a také české a slovenské poslance Evropského parlamentu. Evropa je Evropou regionů a debata o jejím dalším směřování musí vycházet právě z regionu, proto tuto debatu o konkrétních prioritách začínáme právě se slovenskými kolegy, kteří jsou našimi přirozenými partnery,“ řekl po jednání předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

V této souvislosti se hejtmani se svými kolegy shodli, že klíčovým předpokladem pro udržitelný rozvoj regionů je nutná stabilizace financování. Obe strany se vzájemně informovaly o aktuálních disproporcích mezi přenesenými kompetencemi a odpovědnostmi krajů a možnostmi jejich financování. Je dlouhodobě neudržitelné akceptovat stávající model, kdy stát přenáší odpovědnost na kraje bez adekvátního finančního krytí. Jako nejvhodnější se jeví tzv. francouzský model, kdy odpovědnosti jsou vybalancovány více zdrojovým krytím.

V oblasti zdravotnictví projednali zejména zkušenosti českých krajů při eliminaci hrozby odchodu lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“, kdy hejtmani nabídli svým slovenským kolegům předání všech zkušeností při vyjednávání s vládou a lékaři.

Hejtmani a předsedové samosprávných krajů se taktéž zabývali konkrétními otázkami vzájemných projektů. Dohodli se, že podporují každoroční setkávání Čechů a Slováků při příležitosti „Slavností Čechů a Slováků na Javorine“, které je tradiční každoroční akcí zahrnující účast cca 150 obcí a mest na obou stranách společné hranice.

Nově stanoveným společným tématem Asociace krajů CR a SK8 je podpora učňovského školství. „Pro udržení konkurenceschopnosti obou našich zemí, jejichž ekonomika je založena zejména na lehkém průmyslu a schopnosti rychlého uvádění inovací do výroby, jsme se shodli, že klíčovým předpokladem je nutná podpora technických zručností a řemeslného fortelu. Právě proto chceme podporovat učňovského školství, a to nejenom v kvalitě výuky, ale taktéž zvyšováním prestiže učňovského školství v povědomí nejširší veřejnosti. Být profesionálním truhlářem, automechanikem, instalatérem, zedníkem musí být stejně váženým zaměstnáním jako kterékoliv jiné zaměstnání. Informovali jsme naše slovenské kolegy o projektu Asociace krajů „Machři roku“ a dohodli jsme se, že pro příští rok připravíme společnou soutěž studentů učňovských profesí. Našim společným cílem je nevzdělávat mladou generaci, aby plnila úřady práce, ale naopak, aby našla ihned po ukončení středního vzdělání adekvátní místo na trhu práce,“ uzavřel Michal Hašek.