informace č.j.: JMK 23015/2007

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontroly

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                             Vyřizuje/linka                                      V Brně

JMK 23015/2007                S-JMK 23015/2007 OKO         Dzúrová/1243                                      27.2.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

            Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) obdržel dne 17.2.2007 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s názvem „žádost o informace dle zákona
č. 106/99 – dopisy zaslané ombudsmanovi“ (dále jen „Žádost“).

            V Žádosti požadujete předat „kopie dopisu zaslané ombudsmanovi (včetně příloh) související s ÚP VÚC Břeclavsko:

a)      dopis ředitele KrÚ z 23.2.2006  JMK 34382/2006

b)      dopis ředitele KrÚ z 23.2.2006 JMK 34383/2006

c)      dopis ředitele KrÚ z 23.6.2006 JMK 72217/2006

d)      dopis odboru kontroly KrÚ z 4.7.2006 JMK 88141/2006“.

 

             V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji Vámi požadované informace, resp. sděluji následující:

 

K písm.  a)

            K Vámi požadované informaci sděluji, že korespondence, kterou požadujete, se nenachází pod č.j.: JMK 34382/2006, který jste v Žádosti uvedl, ale z obsahu Žádosti je patrné, že se jedná o korespondenci vedenou pod č.j. JMK 34382/2005. Tuto korespondenci – tj. kopie dopisu ředitele KrÚ JMK veřejnému ochránci práv ze dne 23.2.2006, č.j.: JMK 34382/2005 Vám zasílám v příloze. V daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí KrÚ JMK ze dne 27.2.2007, č.j.: JMK 27594/2007

 

K písm.  b)

            K Vámi požadované informaci sděluji, že korespondence, kterou požadujete, se nenachází pod  č.j.: JMK 34383/2006, který jste v Žádosti uvedl, ale z obsahu Žádosti je patrné, že se jedná o korespondenci vedenou pod č.j. JMK 34383/2005. Tuto korespondenci – tj. kopie dopisu ředitele KrÚ JMK veřejnému ochránci práv ze dne 23.2.2006, č.j.: JMK 34383/2005 Vám zasílám v příloze.

 

K písm. c)

            V příloze Vám zasílám požadovanou korespondenci, tj. kopie dopisu ředitele KrÚ JMK veřejnému ochránci práv, ze dne 23.6.2006, č.j.: JMK 72217/2006.

 

 

K písm. d)

            V příloze Vám zasílám požadovanou korespondenci, tj. kopie sdělení odboru kontroly KrÚ JMK veřejnému ochránci práv, ze dne 4.7.2006, č.j  JMK 88141/2006.

 

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu