Tématem semináře byla současnost a budoucnost lesnictví

Odborný seminář s názvem Obrazy lesnictví dnešní doby hostil ve čtvrtek sál krajského zastupitelstva. K přítomným promluvil náměstek hejtmana Ivo Polák.

Jihomoravský kraj nepatří v rámci České republiky ke krajům s nejvyšší lesnatostí – lesní pozemky pokrývají výměru přibližně 202 200 ha, což představuje 28 % z celkového území kraje. Jak uvedl Ivo Polák, významným krokem k podpoře trvale udržitelného hospodaření v lesích se stala zákonná úprava, kterou byla umožněna podpora hospodaření v lese poskytováním příspěvků a služeb vlastníkům lesů. „Již od roku 2005 tedy Jihomoravský kraj k prosazování jednotlivých priorit a opatření u vlastníků lesů může využít svých omezených finančních prostředků a to v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v jihomoravském kraji,“ konstatoval Ivo Polák a jak následně dodal, vyplácení uvedených podpor by mělo přispět k posílení plnění jak produkčních, tak především mimoprodukčních funkcí lesů v kraji. Program by měl rovněž přispět k motivaci vlastníků lesů ke zvyšování jejich odpovědnosti za svůj majetek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK