Jednání krajské rady s jihomoravskými zákonodárci

Jihomoravští radní, poslanci a senátoři podepsali petici za urychlené prosazení realizace R43

S jihomoravskými poslanci a senátory se dnes v Brně sešli členové Rady JMK pod vedením hejtmana JUDr. Michala Haška.
„Zákonodárce z našeho regionu jsme napříč politickým spektrem seznámili s aktuálními problémy kraje - s dopady uvažovaného zvýšení DPH, které zatíží JMK v roce 2012 80 mil. Kč a v roce 2013 už 180 mil. Kč zvýšených výdajů bez jediné koruny kompenzace na straně příjmů, což boří dosavadní konstrukci rozdělení daňových výnosů,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Hejtman také kritizoval nekorektní komunikaci vlády s regiony. Jak dodal, kraje nedostaly prostor na připomínkování návrhu zákona, který se vláda chystá projednat už ve středu. Kraje přitom dostaly termín na připomínkování až do poloviny června. Podle hejtmana vláda navíc nemá analýzu dopadů novely na regiony. "Je špatné, že nedošlo k jednání mezi vládou a regiony," uvedl hejtman Hašek.
Hovořilo se také o optimalizaci středního školství v souvislosti s demografickým vývojem v kraji, o přípravě koncepce sítě veřejných nemocnic (pilotní projekt v ČR), radní diskutovali se zákonodárci rovněž o nových zásadách územního rozvoje kraje, které v červnu bude schvalovat krajské zastupitelstvo či o prioritách budoucí kohezní politiky EU - tedy o financování klíčových projektů na jižní Moravě z evropských fondů.
Hejtman Michal Hašek na pracovním obědě se senátory a poslanci z jižní Moravy požádal všechny přítomné o podpis petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43, všichni přítomní zákonodárci i krajští radní petici podepsali. „Je to jasný důkaz toho, že silnice R43 je společnou prioritou k rozvoji kraje a jeho hospodářství a nikoliv vážným ohrožením, jak občas slýcháme,“ dodal na následném brífinku hejtman Hašek.
R43 bude klíčovou dopravní tepnou severní části JMK, bude spojovat Brno s Pardubickým krajem a Hradcem Králové. Nahradí nynější komunikaci I/43, která je považována za silnici smrti s ohledem na četnost dopravních nehod a jejich tragické následky.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek na brífinku zdůraznil, že úkolem kraje je udržet regionální školství: „V rámci optimalizace vedeme diskusi, teď jsme ji vedli s poslanci a senátory, budeme ji vést prostřednictvím rad škol i s rodiči, se samosprávami v jednotlivých okresech. V tuto chvíli je známo, kolik dětí bylo přijato na kterou školu, kolik se jich kam hlásilo a to bude jedno z hlavních kritérií, abychom se dopracovali k tomu, které gymnázium nebo která odborná škola bude mít přednost,“ uvedl.

Hejtman a přítomní poslanci a senátoři se dohodli na pravidelných pracovních schůzkách, kde si vzájemně předají aktuální informace z regionální i celostátní politiky.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK