Krajská rada schválila postup JMK při přípravě na čerpání fondů EU po roce 2013

Na svém jednání 19. května krajská rada schválila postup kraje při přípravě na čerpání fondů Evropské unie po roce 2013.

„Jde o věc, ve které musí být podpora napříč politickým spektrem,“ řekl hejtman Michal Hašek a dodal: „Jako předseda Asociace krajů jasně říkám, že podpoříme takové kroky vlády, které povedou k co největší alokaci pro Českou republiku jako celek., pro jednotlivé regiony. jako jihomoravský hejtmana dodávám také pro priority, které bude mít připravené pro období 2014 - 2020 jižní Morava. Je to věc, na které se chceme shodnout průřezově. Tak jako společně všemi hlasy schvalujeme rozpočet kraje, tak chci, aby všechny politické kluby ve stávajícím zastupitelstvu podpořily hlavní priority, které chceme na jižní Moravě z evropských fondů financovat mezi lety 2014 a 2020“.

Jihomoravský kraj má teď podle hejtmana jasný jízdní řád, jak se připraví na čerpání fondů Evropské unie. „Do listopadu budeme aktualizovat strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, abychom jasně řekli, jak bude vypadat příprava rozpočtu, střednědobého rozpočtového výhledu. Chceme také připravit seminář na téma Kohezní politika EU 2020, kam přizveme všechny klíčové partnery. Není to jenom o politickém rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje, je to o velké diskusi s neziskovým sektorem, s Hospodářskou a Agrární komorou, s krajskou tripartitou. To všechno jsou naši partneři, kteří společně s námi formují budoucí tvář regionu a my je nechceme opomenout. Nebude to uzavřená kabinetní debata v hejtmanově pracovně, ale naopak budeme chtít zapojení co nejširší veřejnosti, neziskového sektoru, profesních komor,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK