Rada projednala dvojici petic k dopravní tématice

Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční schůzi vzala na vědomí dvojici petic k dopravní tématice. Na petici občanů města Kuřimi za podporu realizace jižního obchvatu města a petici proti přeložce krajské komunikace II/416 rada reaguje písemně, dopis zástupcům petičních výborů zašle radní David Macek.

Jak zaznělo na čtvrteční tiskové konferenci, lidé z Unkovic a Kuřimi na Brněnsku v peticích odmítají komunikace, o kterých se hovoří v návrhu připravovaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Krajská rada dnes schválila odpovědi na uvedené petice.

Jak konstatoval radní David Macek, severní obchvat Kuřimi je dlouho připravovaný a souhlasily s tím všechny dotčené organizace. V případě, že by nyní kraj začal počítat s jinou variantou, zpozdí to tolik očekávanou stavbu silnice R43 z Brna do Pardubického kraje. "Proti jižnímu obchvatu hovoří například i to, že jeho podmínkou je vybudování tunelu na jih od Kuřimi," řekl radní David Macek a jak následně dodal, provoz takové komunikace by byl mimořádně finančně náročný. „Varianta „Severní obchvat“ umožňuje samostatné a nezávislé spojení v úrovni silnice II. třídy Brno – Tišnov mimo R43 a průtah Kuřimi,“ praví se v dopise petitentům.

V Unkovicích poblíž Židlochovic, odmítají územní rezervu pro přeložku silnice druhé třídy číslo 416. Silnice by v budoucnu měla spojit dálnici D2 na Břeclav s rychlostní silnicí Brno-Vídeň. Místní se bojí hluku a zhoršení životního prostředí i rizika dopravních nehod. Jak upozornil radní David Macek v návrhu ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru přeložky silnice II/416 (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci přeložky komunikace), ale je vymezována pouze územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro přeložku.

„Úkolem pro územní plánování na krajské úrovni na další období je prověření potřebnosti koridorů územních rezerv pro silniční dopravu a případné upřesnění koridorů, nikoliv příprava realizace přeložky,“ konstatoval David Macek. „Vymezovaný koridor svým vedením rovněž odpovídá územní rezervě vymezené v platném Územním plánu (ÚPO) obce Unkovice. V rámci řešení konceptu ÚPO Unkovice byla v roce 2005 zpracována studie prověřující možnosti vedení tahu silnice II/416 mezi Židlochovicemi a Pohořelicemi - studií byly navrženy tři varianty, jako nejpřijatelnější byla v rámci projednání konceptu ÚPO Unkovice vyhodnocena varianta, která je také obsažena v Územním plánu obce Unkovice schváleném v roce 2006,“ upozornil David Macek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK