Jihomoravský kraj nechce rušení policejních stanic, poskytl první letošní dar Policii ČR

Smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK) Krajskému ředitelství policie JMK na zabezpečení nákladů spojených s přímým výkonem policejní služby v roce 2011 ve výši 2,5 milionu Kč podepsali dnes hejtman JMK Michal Hašek a ředitel Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje plk. Tomáš Kužel.

O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. dubna - jde o první ze čtyř darů, které celkově dosáhnou částku 10 mil. korun. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje požádalo na základě krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje v roce 2011 o dar na pokrytí chybějících provozních výdajů v roce 2011, které nejsou rozpočtem zabezpečeny, což by podstatným způsobem omezilo akceschopnost výkonných složek policie a tím i zajištění bezpečnosti občanů v části Jihomoravského kraje v důsledku utlumení, popř. zrušení služeben obvodních oddělení.
Krajské zastupitelstvo v rozpočtu JMK na rok 2011 vyčlenilo pro profesionální složky Integrovaného záchranného systému částku celkem 20 milionů korun (HZS ČR a Policie ČR).

„Neuvážené rušení policejních služeben by mohlo ohrozit bezpečnost obyvatel. Proto jsme v rozpočtu kraje na letošní rok připravili 20 milionů korun, abychom mohli v krajním případě přispět na provoz těchto oddělení a také hasičských stanic. Díky finanční pomoci kraje zůstaly zachovány stanice Velké Pavlovice, Prosiměřice, Bzenec, Rousínov a Strážnice. Zrušeno bylo pouze oddělení v Černé Hoře a oddělení v Brně-Židenicích bylo přestěhováno do jiných prostor, ale se stejným počtem policistů. Kraj nabídl svoji pomoc jako výjimečnou a mimořádnou, protože si nemyslíme, že bychom každoročně měli věnovat desítky milionů korun na financování státem zřizovaných složek IZS. Pro mne jako hejtmana a předsedu Bezpečnostní rady kraje to znamená, že občané JMK nepocítí hloupé vládní škrty v tak citlivých oblastech, jako je práce hasičů a Policie ČR. Lidé státu řádně platí daně a právem očekávají, že stát za ně poskytne dostupné a kvalitní veřejné služby,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel uvedl, že prostředky darované krajem budou použity především na posílení prevence a pohonné hmoty pro služební vozidla.
foto JMKfoto JMKfoto JMK