Hejtmana Michala Haška přijal při generální audienci papež Benedikt XVI.

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se dnes za účasti velvyslance ČR u Svatého stolce Pavla Vošalíka a dalších zástupců JMK zúčastnil na svatopetrském náměstí ve Vatikánu generální audience u papeže Benedikta XVI. Dvouhodinové ceremonii přihlíželo několik desítek tisíc poutníků z celého světa.

Hejtman Michal Hašek měl příležitost na závěr ceremoniálu se krátce osobně setkat s papežem Benediktem XVI., pozdravit jej a předat dar Jihomoravského kraje - dílo mistra Jiřího Netíka Zvěstování Panny Marie. V osobním rozhovoru pozval hejtman Michal Hašek jménem kraje Svatého otce k návštěvě jižní Moravy v roce 2013, kdy si připomeneme 1150. výročí příchodu svatého Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Papež poděkoval hejtmanovi za krásný dar a vzpomněl krátce svoji návštěvu Brna na podzim 2009, kdy sloužil mši na brněnském letišti pro více než sto tisíc poutníků z celé Evropy.

„Osobní setkání s papežem Benediktem XVI. i celá atmosféra generální audience na mne mimořádně silně zapůsobily a budou pro mě nezapomenutelným zážitkem stejně jako návštěva papeže v Brně před dvěma roky. Náš kraj připravuje důstojné připomenutí výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a bude nám velkou ctí, pokud v tomto roce papež Benedikt XVI. Moravu opět navštíví,“ dodal Michal Hašek.