Starostové hovořili o problémech obcí

Problematika dopadů vládních škrtů na hospodaření obcí, důchodová reforma nebo fungování dobrovolných hasičů – to byla jen některá z témat jednání hejtmana Michala Haška se starosty v Bukovanech.

Na neformálním setkání se starosty, kterého se spolu s hejtmanem Michalem Haškem zúčastnili také místopředseda senátu Zdeněk Škromach a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva Jiří Janda, se hovořilo o škrtech ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v sociální oblasti a jejich dopadech na kraje a obce, které by fakticky přišly o možnost využívat veřejně prospěšné práce. Mezi tématy dne byla i důchodová reforma a posouvání věkové hranice odchodu do důchodu, které především manuálně pracujícím může způsobit nemalé problémy.

Hejtman Michal Hašek se starosty probíral také fungování sborů dobrovolných hasičů a jejich zapojení do života obcí, které omezují rok od roku rostoucí nároky na jejich financování. V Bukovanech se též hovořilo o dotačních programech, které jsou pro řadu obcí jedním z mála zdrojů, které jim mohou pomoci v jejich hospodaření. Jak hejtmanovi potvrdili sami starostové, obce si podávají řadu žádostí o dotace, ministerstva však na ně často ani nereagují. Jak uvedl Michal Hašek, samotný kraj se snaží obcím vyjít vždy maximálně vstříc – je však v tomto úsilí omezen propadem daňových příjmů v posledních letech. „Ne všechny žádosti obcí o dotace mohou být ze strany kraje naplněny – je to dáno tím, že ministerstvo financí krajům prostě posílá méně,“ povzdechl si Michal Hašek.

 foto JMK