Ředitelé muzeí a galerií z Dolního Rakouska na jihu Moravy

Těsně před zahájením sobotní Brněnské muzejní noci se v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně setkají ředitelé muzeí a galerií z Dolního Rakouska se svými protějšky z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny na pilotním mítinku takzvané Dlouhé muzejní a galerijní noci. V dalším průběhu navštíví například brněnský hrad Špilberk nebo Mohylu míru v Praci.

Setkání je dílkem z mozaiky evropského projektu Porta culturae, jehož cílem je rozšířit kulturní nabídku na obou stranách hranice. Účastníci setkání se budou seznamovat s možnostmi propagace u svých partnerů, s aktuální nabídkou v partnerských institucích a poté budou vtaženi do víru Brněnské muzejní noci, která vypukne v podvečer 14. května. Během několika hodin navštíví Muzeum města Brna - Špilberk, Muzeum Brněnska – Památník Mohyla míru a Technické muzeum v Brně. Účastníci setkání budou mít přitom k dispozici historický autobus od brněnského Technického muzea. Více informací o Brněnské muzejní noci najdete na http://brnenskamuzejninoc.cz/index.php .

Z projektu Porta culturae by do budoucna měly být podpořeny marketinkové aktivity paměťových institucí. Cílem je vzájemné zlepšení informovanosti o nabídce muzeí a galerií. Na Dlouhé muzejní a galerijní noci přispěje do roku 2013 Evropský fond pro regionální rozvoj z programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 částkou až 44 625 EUR, tj. asi jeden milion korun. Na projektu se podílí i Jihomoravský kraj částkou přibližně 130 tisíc korun a finančně jej podpořilo rovněž Ministerstvo kultury ČR.

Bližší informace:

ředitel Muzea Brněnska Mgr. Antonín Reček, tel. 544 228 654,
e-mail: reditel@muzeumbrnenska.cz

vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu JMK Mgr. Tomáš Drobný, tel. 541 652 322, e-mail: drobny.tomas@kr-jihomoravsky.cz