Michal Hašek: Tupé škrty v lázeňství nevyléčí pacienty ani české zdravotnictví

Změny financování lázeňských pobytů, které navrhuje ministr zdravotnictví Leoš Heger, mohou vést v řadě oblastí k zániku lázeňství a zásadnímu snížení dostupnosti následné zdravotní péče. Uvažované snížení státních příspěvků na lázeňskou péči na polovinu by tak mohlo znamenat ukončení nejenom činnosti řady lázeňských zařízení a likvidaci stovek pracovních míst, ale také významným způsobem ohrozit lázeňské regiony jako celek.

Vláda Petra Nečase se ke zdravotnictví vždy chovala primárně jako k obchodu, nikoli veřejné službě. Nicméně její kroky v oblasti lázeňské péče jsou nejenom nesmyslné a nespravedlivé z hlediska dostupnosti a kvality lékařské péče, ale i velkou ekonomickou chybou. Uvažovaný záměr snížit celkové úhrady pojišťoven o polovinu na 1,5 miliardy korun sice přinesou jednorázovou úsporu ve státním rozpočtu, ale přímé i nepřímé důsledky takového rozhodnutí vlády budou mít na státní rozpočet mnohem významnější negativní dopady, než je uvažovaná úspora.

Podle odhadů odborníků může v důsledku snížení příspěvku na lázeňský pobyt dojít k totálnímu snížení dostupnosti následné lékařské péče. S tím souvisí pokles kvality života u 15 % obyvatel České republiky, kteří v současnosti lázeňské pobyty využívají a potřebují. V samotných lázeňských oblastech může dojít k výraznému zvýšení nezaměstnanosti, v určitých oblastech až v desítkách procent a s tím úzce související zvýšení nákladů státního rozpočtu na výplatu podpory v nezaměstnanosti, snížení koupěschopnosti obyvatel a následné snížení daňových výnosů od podnikatelů v regionu. V konečném důsledku efekt pro státní rozpočet přinejlepším nula, spíše však ztráta.

Opět se tak setkáváme se zcela nekoncepčním a nedomyšleným „tupým účetním škrtem“, který umožní vládě si ve své tabulce odškrtnout z hlediska rozpočtu minimální částky, ovšem ve svém důsledku vážně ohrozí klíčový obor českého zdravotnictví, sebere práci stovkám či tisícům lidi a pro velkou část pacientů učiní lázeňské pobyty nedostupnými.

 

Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky