Informace č.j. JMK 28077/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 


                                                                                             

                                                         

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 28077/2007                Suchá/1522                                                  1.3.2007


Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 27. 2. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 27486/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě 14 na 107. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkající se zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

v.z. PhDr. Pavol Foltín, v.r.

 

 

 

                           

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz