Blanenské Senior centrum má novou speciální relaxační místnost

V prostorách blanenského Senior centra byla dnes slavnostně otevřena speciální relaxační místnost – tzv. Snoezelen.

Spolu s krajským radním Jiřím Altmanem a ředitelkou Senior centra Lenkou Dražilovou se přítomní seznámili s metodou multismyslové stimulace, která je postavena na světelných a zvukových prvcích, vůních a hudby ve speciálně upraveném prostředí relaxační místnosti. Místnost je vybavena ze sponzorských darů a bude sloužit především uživatelům, kteří trpí různými typy demence. Zkušenosti z užívání podobných relaxačních místností ukazují, že zde dochází k velkému zklidnění těchto osob, relaxaci či navození příjemných vzpomínek. Název Snoezelen vznikl v 70. letech spojením dvou nizozemských slov snufen (čichat) a doezelen (dřímat) – označoval stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty.

Ředitelka Lenka Dražilová v dalším průběhu dopoledne seznámila novináře a hosty se současným chodem a vybavením Senior centra. 
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK