Představení Jihomoravského kraje na Festivalu Evropy

Jako každý rok tak i letos se konal v sobotu 7. května při příležitosti oslav Dne Evropy v Bruselu pro návštěvníky z celého světa Den otevřených dveří v evropských institucích.

Jednou z pořadatelských institucí EU byl i Výbor regionů, který se tak v tento den díky prezentaci evropských regionů na své půdě stal živoucí platformou bohaté evropské rozmanitosti.
Více jak 40 evropských regionů představilo návštěvníkům svou kulturu, evropské projekty, kterých se účastní, turistické informace a informace ohledně vzdělávání a investičních příležitostí. Pro návštěvníky si navíc připravily i ochutnávky svých typických pokrmů, interaktivní hry či hudební a taneční vystoupení a loutkové divadlo.

Den otevřených dveří byl ale také příležitostí představit občanům nové iniciativy a projekty, jako byla například první účast Srbska prostřednictvím společné prezentace srbského regionu Šumadije, města Kragujevace a Jihomoravského kraje vzniklé na základě dlouhodobé úzké spolupráce těchto mezinárodních partnerů.

Zatímco Jihomoravský kraj se soustředil na svou největší devizu, kterou je cestovní ruch a podpora vědy a výzkumu, region Šumadija připravil spíše kulturní akce a pozval návštěvníky shlédnout sborové vystoupení srbské jazykové školy z Antverp či koncert Bora Dugice a Bobana Prodanovice.
foto JMKfoto JMKfoto JMK