V Lednici zahájili lázeňskou sezonu

V sobotu se v areálu Lázní Lednice uskutečnilo za účasti jihomoravského hejtmana Michala Haška slavnostní zahájení lázeňské sezony.

Májovou slavnost v Lednici spojenou se svěcením pramenů doprovázel také bohatý kulturní program v duchu romantických časů první republiky - nechyběla hudba stříbrného plátna, ukázky dobových společenských šatů a tanců, historických kol či veteránů.

Jihomoravský kraj rozvoj cestovního ruchu a lázeňství považuje za jednu z rozvojových priorit, vtělených do Programu rozvoje na období 2010-2013 a neváhá do těchto oblastí investovat prostředky navzdory hospodářské recesi. Kromě projektu v Pasohlávkách a v Ostrově u Macochy je to právě Lednice, která byla vytipována pro další rozvoj lázeňství a cestovního ruchu.

V minulém roce hejtman Michal Hašek v této souvislosti podepsal se starostou obce Liborem Kabátem memorandum o spolupráci v oblasti podpory lázeňství a cestovního ruchu. Memorandum, které připravilo krajské zastupitelstvo, deklaruje snahu kraje podpořit aktivity v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, které je možné spolufinancovat za významné finanční podpory Evropské unie. Snahou kraje je zde vybudovat lázeňskou promenádu s kolonádou a amfiteátrem a napojení lázeňské zóny pro pěší a cyklisty do centra obce.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK