Jednání Politické rady CENTROPE v Györu

Ve čtvrtek se člen Rady Jihomoravského kraje David Macek zúčastnil ustavujícího jednání Politické rady regionu CENTROPE v maďarském Györu. Hostitelem politického summitu byl starosta Györu Zsolt Borkai.

Jednání se dotýkalo dvou základních témat: opatření usnadňujících pohyb na pracovním trhu CENTROPE a propagace hospodářské lokality CENTROPE. Politici zdůraznili zejména význam dopravní infrastruktury jako základního předpokladu pro mobilitu pracovních sil, dále spolupráci v oblasti vzdělávání a spolupráci středních a vysokých škol. Shodli se také na potřebě vzájemného uznávání získaných titulů, diplomů a certifikátů v rámci mezistátních dohod, což by výrazně ulehčilo vstup na trh práce v rámci CENTROPE. Nezbytným předpokladem rozvoje lidských zdrojů podle radního Davida Macka je také podpora rodinné politiky.

Jihomoravský kraj je jedním z 16 regionů a měst Slovenska, Rakouska, Maďarska a České republiky, které spolupracují na vytváření nového středoevropského regionu a zintenzivnění spolupráce mezi jeho členy. Další jednání Politické rady CENTROPE se uskuteční na podzim, hostitelem bude Bratislavský samosprávný kraj.
foto JMK