Noví vedoucí úseků Krajského úřadu JMK převzali jmenovací dekrety

Třem novým vedoucím úseků Krajského úřadu Jihomoravského kraje předal dnes hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek jmenovací dekrety. Slavnostnímu aktu byli přítomni také náměstek hejtmana Stanislav Juránek a ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková. Toto pověření získali vedoucí na základě rozhodnutí ředitelky krajského úřadu o provedení organizační změny, které dnes vzala na vědomí Rada Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí spočívá ve změně organizační struktury krajského úřadu s účinností od 1. června 2011. Jednotlivé odbory krajského úřadu nadále podléhají přímému řízení ředitelky krajského úřadu a jednotliví vedoucí odborů odpovídají za fungování a řízení „svých odborů“, ovšem odbory, jejichž činnosti logicky směřují k dosažení společného strategického cíle, byly soustředěny do tří úseků - úseku strategického řízení a rozvoje, úseku veřejných služeb a úseku ekonomického. Opatření přijaté rozhodnutím ředitelky krajského úřadu umožní lepší koordinaci a usměrňování činností odborů ve vztahu k dosažení vytyčeného strategického cíle, provázanost jednotlivých procesů, lepší komunikaci a rozvoj týmové spolupráce.

V čele nově vzniklých úseků stojí vedoucí těchto úseků, kteří podléhají řízení ředitelky krajského úřadu a jsou rovněž stanoveni jako zástupci ředitelky v pořadí vedoucí úseku strategického řízení a rozvoje, vedoucí úseku veřejných služeb a vedoucí úseku ekonomického. Hlavní úlohou vedoucího úseku je řídit, koordinovat a usměrňovat činnosti odborů zařazených do daného úseku.

„Vedoucí nově zřízených úseků byli jmenováni z řad stávajících vedoucích odborů na základě vyhodnocení jejich dosavadní manažerské práce a dlouhodobě dosahovaných vynikajících výsledků. Je tedy nutné zdůraznit, že výše uvedenou organizační změnou nedochází k navýšení počtu pracovních míst, pouze k rozšíření kompetencí tří dosavadních vedoucích odborů,“ zdůraznila ředitelka Krajského úřadu JMK Věra Vojáčková.

Hejtman Michal Hašek v této souvislosti uvedl, že nevzniká ani jedno pracovní místo navíc: „Ve všech případech těchto „supervedoucích“ jde o dosavadní vedoucí odborů, kteří na krajský úřad nastoupili před deseti lety a osvědčili se“.

Vedoucími jednotlivých úseků jsou: Úsek strategického řízení a rozvoje - Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje a dosavadní zástupce ředitelky úřadu; Úsek veřejných služeb - Ing. Bc. Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí; Úsek ekonomický - Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK