Michal Hašek: Ministr Drábek útočí především sám na sebe

V uplynulém týdnu zaútočil ministr práce a sociálních věcí Drábek na kraje a kraji financovanou oblast sociální péče a služeb. Pan ministr a jeho stranická kolegyně z TOP 09, poslankyně Langšádlová, tvrdí, že kraje údajně zneužívají dotační systém MPSV a při financování sociální péče a služeb preferují zařízení zřizována kraji. Dokonce zacházejí tak daleko, že nás obviňují z likvidace neziskového sektoru v sociální oblasti a sami sebe, respektive TOP 09 nominují do role zachránců neziskového sektoru.

Jménem Asociace krajů ČR (AKČR) se chci velmi důrazně ohradit proti takovým lžím a manipulacím. Minimálně pan ministr Drábek, totiž stejně jako my v krajích velmi dobře ví, že pro rok 2011 určil on a jeho ministerstvo na financování sociální péče a služeb o půl miliardy korun méně než v roce 2010, tedy snížil dotační prostředky o 10 %. Nicméně i přes toto snížení, a rovněž i toto pan ministr dobře ví nebo by si to měl minimálně od stovek svých úředníků nechat zjistit, dokázaly kraje dopady jeho škrtů minimalizovat ze svých vlastních rozpočtů, a to jak pro krajská, tak i jím zmiňovaná nezisková zařízení a zatímco pan ministr Drábek škrtnul šmahem pera celkově 10 % prostředků, neziskové organizace přišly oproti roku 2010 pouze o zhruba 0,9 %. Zároveň také platí, že neziskovým organizacím, které nyní pan ministr tak srdnatě hájí, zasadila největší ránu pro rok 2011 právě vláda, jejímž je členem, když snížením příspěvku na péči u prvního stupně ze sociálního systému odebral, podle odhadovaného dopadu do státního rozpočtu, další cca 1 mld. korun. Toto jsou totiž prostředky, které primárně mířily právě do neziskového sektoru a služeb, které tyto organizace poskytují.

Musím také jednoznačně odmítnout tvrzení pana ministra, že kraje nadržují krajským organizacím a omezují dotace neziskovým organizacím. Zatímco v roce 2010 šlo z celkové dotace 5,9 miliardy korun 48,7 % neziskovým organizacím (cca 2,9 mld.), tak pro rok 2011 je to celkově 47,8 % (cca 2,6 mld.). V sedmi ze 14 krajů došlo naopak k navýšení prostředků pro neziskový sektor, právě v neprospěch organizací zřizovaných kraji. Například v kraji Vysočina šlo o více než 18 milionů korun, Ústecký kraj navýšil o 12 milionů, Jihomoravský o 5,5 milionu, Liberecký o 4,5 milionu, Jihočeský kraj o 4,4 milionu, atd.

Ano, jsou kraje, kde došlo k poklesu prostředků pro neziskový sektor, ovšem v rozpětí od 0,1 % po 3,4 % poměrné částky. Jedinou výjimku, na základě které pan ministr a paní poslankyně zaútočili na všechny kraje, tvoří Středočeský kraj, kde příjmy neziskových organizací z dotací MPSV poklesly o více než 10 %. Zde bych ale chtěl zdůraznit, že z přímých dotací Středočeského kraje získaly naopak neziskové organizace pro 2011stejnou částku, jako v roce 2010, tedy 44 milionů korun.
Ministr Drábek také velmi dobře ví, jen se o tom před veřejností nezmiňuje, že klíč pro rozdělení dotačních titulů MPSV sice navrhují kraje, nicméně rozhoduje ministr a na základě doporučení jeho dotační komise. V této komisi má 14 krajů České republiky pouze dva z celkem 17 členů a navíc jen s poradním hlasem. Jestliže tedy dnes pan Drábek a jeho „spolubojovníci“ vystupují proti rozdělení finančních prostředků v tzv. první výzvě na projekty v oblasti sociální péče, tak pan Drábek kritizuje především sám sebe.

Rozhodnutí o tom, zda organizace dostane nebo nedostane dotaci a v jaké výši nerozhodují hejtmani a ani radní z krajů, ale MPSV. Chtěl bych proto vyzvat pana ministra Drábka, aby se krajům veřejně omluvil a předně, aby se omluvil všem pracovníkům v sociální oblasti zřizované kraji, které svými nehoráznými útoky pasoval na méněcenné a méně schopné. Úctu a obdiv si zaslouží všichni ti, kteří jsou ochotni pracovat za tak těžkých finančních i pracovních podmínek v sociální oblasti, a to jak v krajském, tak i neziskovém sektoru a zneužívání jejich práce ke lživým politickým kampaním je nehoráznost nejvyššího kalibru.

Michal Hašek
předseda Asociace krajů České republiky