Ministerstvo financí: Jihomoravský kraj hospodařil tradičně bez závad

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes převzal z rukou kontrolora ministerstva financí Antonína Tomečka zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2010.

Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Kompletní zpráva o výsledku přezkumu bude součástí závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2010, který bude krajské zastupitelstvo projednávat 23. června 2011.

„Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj patří podle názoru odborníků Ministerstva financí ČR tradičně ke krajům bez problémů s hospodařením. Vysoce je hodnocena také úroveň našich pracovníků v oblasti ekonomiky a účetnictví. Věřím, že podobně dobrou vizitku dá Ministerstvo financí ČR Jihomoravskému kraji i v příštích letech,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK