Jihomoravský hejtman a brněnský primátor děkují příslušníkům policie

Na ředitele jihomoravského krajského ředitelství Policie ČR plk. Tomáše Kužela se v neděli obrátil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s brněnským primátorem Romanem Onderkou - důvodem bylo poděkování příslušníkům policie za profesionální zajištění pořádku při prvomájových shromážděních na území kraje:

 

Vážený pane řediteli,

děkujeme Vám a všem příslušníkům policie ČR, kteří se dnes podíleli na zajištění veřejného pořádku při prvomájových shromážděních a demonstracích na teritoriu Jihomoravského kraje a města Brna.

Vysoce si vážíme profesionality, se kterou jimi byly plněny služební úkoly a rozkazy, a díky které nedošlo v průběhu shromáždění různých politických a občanských iniciativ k žádným vážnějším incidentům. Důsledně a nestranně jste prosazovali ústavou garantovaná politická a občanská práva, v případě porušení zákona jste ihned reagovali.

Není Vaší vinou, že právní úprava shromažďovacího práva v ČR vykazuje nedostatky, které jsou některými politickými a zájmovými skupinami účelově zneužívány. Rozhodně není úkolem policie ČR suplovat mezery českého právního řádu i přes některé výzvy k tzv. razantnímu postupu. Ty, kteří volají po tzv. tvrdé ruce, vyzveme k diskusi o úpravě shromažďovacího zákona - to je cesta k větší ochraně demokratických práv občanských i politických.

 

S úctou

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor Statutárního města Brna