Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006

obsah kapitol

Profil Jihomoravského kraje

SWOT analýza (pdf, 238 kB)
Návrhová část - (pdf, 392 kB) - Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl, Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění
Finanční rámec (pdf, 383 kB)


Stručná verze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje - (pdf, 2,80 MB)

Regional development strategy, South Moravian Region, Concise version for general public  (pdf, 3,03 MB) - anglická verze
 

vysvětlivky pojmů
seznam použitých zkratek

 

Dokument se používal do roku 2012 – v roce 2012 byl zcela aktualizován.

Aktualizovaná verze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje je zde.