Radní kraje navštívili příspěvkové organizace na Hodonínsku

Hejtman Hašek: Vedení kraje vyjádřilo podporu řediteli kyjovské nemocnice

Součástí výjezdního jednání Rady Jihomoravského kraje na Hodonínsku byly také návštěvy příspěvkových organizací kraje. Hejtman Michal Hašek spolu s dalšími představiteli kraje navštívil nemocnice v Hodoníně a Kyjově.

„S ředitelem hodonínské nemocnice Antonínem Tesaříkem jsme probírali chystanou koncepci lůžkové sítě Jihomoravského kraje, ve které se počítá také s hodonínskou nemocnicí. V kyjovské nemocnici jsme byli seznámeni s vážným problémem, který, jak se zdá, bývalé vedení zatajovalo zřizovateli. V jednom objektu se objevily problémy se statikou. Teď jsme ty informace obdrželi, byli jsme přímo na místě. Seznámili jsme se s nekvalitním provedením stavby. Okamžitě jsme doporučili podniknout nezbytné právní kroky. To znamená mít k dispozici všechny stavebně technické posudky, jednat se stavebním úřadem, atd. Jde o věc, kde současný pověřený ředitel Josef Pejchl funguje jako krizový manažer. Celé vedení kraje mu na místě vyjádřilo podporu,“ uvedl hejtman Hašek.

„Jak jsme byli informováni, problémy začaly po instalaci nového CT zařízení, kdy se zvýšila statická zátěž v přístavbě, ta byla realizována a kolaudována v roce 2000. Od té doby tehdejší vedení kyjovské nemocnice údajně začalo jednat se stavební firmou, nicméně neinformovalo zřizovatele, takže my jsme se o tom problému dozvěděli zhruba před měsícem. Od té doby se dělají příslušné kroky a zajistila se součinnost příslušných odborů krajského úřadu s nemocnicí,“ dodal radní Oldřich Ryšavý.

„Je to závažný problém, který ohrožuje „srdce“ nemocnice, operační sály, chirurgické oddělení, centrální sterilizaci a radiodiagnostické oddělení. Je to opravdu věc, která může nemocnici poškodit na mnoho let,“ konstatoval radní Ryšavý.
Další pracovní skupina krajské samosprávy jednala ve Strážnici se starosty obcí o problematice R 55, kde přítomní diskutovali o možnostech urychleného zahájení výstavby této důležité komunikace. Tématem jednání byl také rozvoj Baťova kanálu.
Třetí skupina představitelů Rady JMK jednala s vedením středních škol zřizovaných krajem v Hodoníně a Kyjově. V závěru výjezdního zasedání se představitelé kraje seznámili s činností VOŠ, SOŠ a SOU v Bzenci.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK