Třetí výjezdní zasedání krajské rady

V Hodoníně se dnes uskutečnilo třetí letošní výjezdní zasedání krajské rady. Kromě reprezentace krajské samosprávy v čele s hejtmanem Michalem Haškem se ho zúčastnili také starostové Hodonína, Kyjova a Veselí nad Moravou. Jednání byl přítomen také místopředseda senátu Zdeněk Škromach.

Za nejvýznamnější rozhodnutí, které dnes rada na výjezdním zasedání v oblasti investic učinila, označil hejtman Michal Hašek rozhodnutí o investičním záměru Centra služeb pro seniory v Kyjově. „Rada kraje rozhodla o rozšíření tohoto centra pro seniory o novou přístavbu v celkové hodnotě 113 milionů korun. Jihomoravský kraj použije na rozšíření senior centra v Kyjově jak prostředky rozpočtu kraje, tak dotaci z ROP a prostředky z EIB. Centrum tak získá 60 nových lůžek,“ uvedl Michal Hašek. Jak následně dodal, rada též jednala o investicích v hodonínské nemocnici a schválila celkem tři investiční záměry na přístrojovou techniku. Stejně tak se radní věnovali oblasti lázeňství a rozhodli o poskytnutí dvoumilionové dotace jako příspěvku na odstranění havarijního stavu jednoho z vrtů Lázní Hodonín.

„Vyzdvihl bych tři nejdůležitější témata dnešního jednání: podpora výstavby silnice R 55, podpora realizace protipovodňových opatření a podpora rozvoje lázeňství. To, co nyní připravuje stát ve změně systému financování lázeňské péče, se podle názoru rady kraje může velmi negativně dotknout řady subjektů, které provozují lázeňství. A to včetně na ně vázané infrastruktury, pracovních míst v malých podnicích, drobných živnostníků jako subdodavatelů apod. Proto rada kraje dnes doporučila provedení souhrnné analýzy těchto negativních dopadů. Hodláme se v této věci také obrátit na ministra zdravotnictví a jednat s vládou o budoucích změnách ve financování poskytování lázeňské péče,“ uvedl hejtman.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek následně hovořil o dotacích pro házenkářky z Veselí nad Moravou a na akci Miss Roma ČR, která se pravidelně koná v Hodoníně. Informoval také o přípravě nominace areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích do seznamu UNESCO. „Chceme také, aby 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu bylo zařazeno do výročí UNESCO pro oslavy v roce 2013,“ řekl Stanislav Juránek.

Hodonínský starosta Jiří Mráka vyjádřil potěšení nad jednáním krajské rady v Hodoníně, protože podle něj se problémy vždy nejlépe řeší osobním setkáním. Starosta Kyjova František Lukl označil za nejdůležitější ujištění představitelů JMK, že kraj jako zřizovatel bude své provozní, investiční i optimalizační aktivity vždy diskutovat s představiteli místních samospráv. Starosta Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík v další diskusi upozornil na problémy mikroregionu v oblasti dopravní infrastruktury a nezaměstnanosti.

Schůzí v prostorách hodonínské radnice program krajské rady v okrese zdaleka neskončil. Rada se následně rozdělila do tří pracovních skupin. Pod vedením hejtmana Michala Haška se jedna ze skupin věnovala tématu zdravotnictví a navštívila nemocnice v Hodoníně a Kyjově. Druhá skupina se věnovala středním školám a zamířila do gymnázií v obou městech. Další představitelé kraje se vydali na jednání se starosty Strážnice, Veselí nad Moravou, Petrova, Sudoměřic, Moravského Písku, Bzence a provozovateli Baťova kanálu.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK