Domov pro seniory v Blansku vybuduje nová lůžka se zvláštním režimem

Hašek: Staráme se o důstojný podzim života našich spoluobčanů

Položením základního kamene v areálu Senior centra v Blansku byla dnes symbolicky zahájena přístavba tohoto zařízení, která rozšíří jeho současnou kapacitu ze 104 na 144 lůžek. Pavilon zvýší kapacitu té části Senior centra, která poskytuje službu domova se zvláštním režimem pro seniory trpící syndromem demence.

Na stavební část třípodlažního objektu, situovaného na volné ploše v zahradě a spojeného zastřešeným krčkem se současným objektem Senior centra, vynaloží Jihomoravský kraj 42,2 milionu korun z úvěrového programu Evropské investiční banky. „Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě výstavby pavilonu a těším se, že se zde sejdeme na podzim příštího roku při jeho otevření,“ řekl v Blansku hejtman Michal Hašek a připomněl, že po nedávno zahájené stavbě podobného typu v Zastávce u Brna je blanenský pavilon pro seniory v pořadí již druhou akcí ze série deseti podobných investic ve všech okresech kraje. Rekonstrukcí dosavadních a výstavbou nových zařízení vznikne v kraji celkem 545 nových lůžek pro seniory. Vzhledem k demografickému vývoji a stále rostoucímu počtu osob s různě závažnými stavy demencí se těžiště péče stále více přesouvá do domovů se zvláštním režimem. Nový pavilon v Blansku bude sloužit právě tomuto účelu - položení jeho základního kamene se spolu s hejtmanem zúčastnil též jeho náměstek Ivo Polák, radní Marie Cacková a Jiří Altman, předseda finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Dufek a ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková.

„Jihomoravský kraj před dvěma lety vyjednal za podpory všech stran v krajském zastupitelstvu možnost úvěrového financování těchto investic v oblasti sociální péče. Jsme jediný kraj v České republice, který bude takto investovat téměř 900 milionů korun s cílem postarat se o důstojný podzim života našich spoluobčanů,“ řekl hejtman Michal Hašek a vyjmenoval místa, která se v nejbližších letech dočkají zlepšení nabídky služeb pro seniory: „Kromě Zastávky u Brna a Blanska to bude také Kyjov, Bučovice, Plaveč na Znojemsku, Újezd u Brna, Hustopeče, Miroslav, Ivančice i Brno, kde budeme na Tomešově ulici rekonstruovat někdejší transfúzní stanici.“

Provoz blanenského Senior centra byl zahájen v září 2002. Tehdy to bylo blanenské pracoviště Domova důchodců v Černé Hoře. Od ledna 2003 zřídil kraj samostatnou příspěvkovou organizaci Domov důchodců Blansko. Od roku 2007 se změnil na Senior centrum Blansko se zaregistrovanými službami Domova pro seniory (kapacita 70 klientů) a Domova se zvláštním režimem (kapacita 34 klientů). Jak informovala ředitelka zařízení Lenka Dražilová, nový třípodlažní pavilon podle projektu AP Ateliéru Brno (zhotovitel stavby Stavoprogres Brno) poskytne domovu dalších 40 lůžek ve dvou odděleních. Jednotlivá oddělení po deseti dvoulůžkových pokojích doplněných hygienickými buňkami a předsíňkami společnými vždy pro dva pokoje budou doplněna také vlastními jídelnami, centrální koupelnou, sklady prádla, prostorami pro personál atd. Projekt pamatuje také na využití komunikačních ploch pro odpočinek a relaxační aktivity. Každé oddělení bude mít zastřešenou terasu. V pavilonu nemá chybět ani rehabilitační tělocvična a další prostory.

Provoz nového objektu bude podle ředitelky zahájen na podzim příštího roku. Jeho zaměření na osoby, které pro postižení demencí nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí, není náhodné. Vyplývá z dlouhodobého zaměření blanenského zařízení na tento segment sociální péče. V současné době usilují jeho pracovníci o získání certifikátu Vážka, který udílí Česká alzheimerovská společnost zařízením, prokazujícím vysokou kvalitu péče o dementní klienty.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK