Finance pro dobrovolné hasiče

Rada Jihomoravského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím v celkové výši 1 milion korun na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH).

Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR) byly Jihomoravskému kraji pro letošní rok poskytnuty v celkové výši 4 051 tis. korun. GŘ HZS ČR pevně stanovilo pro letošní rok finanční prostředky v celkové výši 1 000 tis. korun na zabezpečení akceschopnosti jednotkám požární ochrany kategorie II a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH. Jedná se o obce: Drnholec, Kyjov, Lednice, Strážnice, Velká nad Veličkou, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Ždánice, a to každé 100 tis.Kč a obci Zastávka u Brna ve výši 200 tis. korun.

Zbývající finanční prostředky, tj. 3 041 tis. korun, jsou určeny na výdaje za účast na odborné přípravě, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo svůj územní obvod na výzvu územně příslušného operačního informačního střediska HZS kraje v průběhu roku 2011 a na věcné vybavení v případě zbytku části celkové dotace, které nebyly vyčerpány na odbornou přípravu nebo zásahy.

Jihomoravský kraj souběžně připravuje rozdělení dotací jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí z krajského rozpočtu v celkové výši 35 milionů korun. Tento dotační program prosadil včetně výše 35 mil. korun ročně po svém nástupu do úřadu hejtmana JUDr. Michal Hašek. „Jsem pyšný na to, že již od roku 2009 každoročně podporujeme dobrovolné hasiče na jižní Moravě v takovém rozsahu. Rozhodně si to zaslouží, sami dobrovolně nasazují své životy v boji s ohněm, velkou vodou i jinými mimořádnými událostmi. Návrh letošních dotací jednotkám dobrovolných hasičů bude schvalovat červnové zasedání krajského zastupitelstva. Pro srovnání ve Středočeském kraji je určeno pro dobrovolné hasiče částka zhruba 15 milionů korun, v Plzeňském kraji činí výška této dotace 14,5 milionu korun, V Moravskoslezském kraji 11,8 mil.korun, v dalších českých a moravských regionech jde o částky do deseti milionů korun,“ dodal hejtman Hašek.