Pro-rodinná politika kraje

Rada schválila akční plán pro-rodinné politiky na rok 2011

V úterý byl Radou Jihomoravského kraje schválen akční plán pro-rodinné politiky na rok 2011 – informace o tom přinesla radní Marie Cacková.

Na základě tohoto plánu bude vypsáno hned několik dotačních titulů, které budou moci čerpat jak obce, tak neziskové organizace, kam se řadí mateřská centra, centra pro rodiny a charitní zařízení. „V rámci akčního plánu jistě stojí zato zmínit velký projekt Jihomoravského kraje, který byl zahájen v roce 2006 a tím jsou Rodinné pasy. Minulý týden bylo představeno další obohacení Rodinných pasů o talentovou soutěž s názvem Čenda hledá supertalent. Naším záměrem je, aby se děti z rodin s Rodinnými pasy, ale i děti z dětských domovů, Klokánků a z dalších dětských kolektivních zařízení mohly aktivně projevit právě prostřednictvím této nové talentové soutěže,“ řekla radní Marie Cacková. Jak dodala, uzávěrka přihlášek do nové talentové soutěže je 15. května. Podrobnosti o soutěži zájemci naleznou na www.rodinnepasy.cz .

Další velkou aktivitou v rámci pro-rodinné politiky pro letošní rok je projekt Seniorpasů. Ten byl zahájen na konci loňského roku a v polovině letošního května (11. 5.) se bude předávat již 50tisící Seniorpas. Podrobnosti na www.seniorpasy.cz .

„Kromě těchto dvou velkých projektů, obsahuje akční plán i menší projekty v podobě jednotlivých dotačních titulů určených pro mateřská centra a centra pro rodinu. Na tento účel jsou připraveny dotace v celkové částce 1,2 milionu korun. Dále pak částka 400 tisíc korun, která je určena na podporu tvorby pro-rodinných aktivit na úrovni obcí. Ty budou moci čerpat nejen samotné obce, ale i zařízení, která zde fungují třeba při místních školách a školkách. Chtěli bychom také navázat na aktivity z minulého roku, kdy existovaly tábory pro sociálně slabé děti. Minulý rok zde byla alokována částka 200 tisíc korun, letos navrhujeme částku 300 tisíc korun a možná k ní přidáme částku 400 až 500 tisíc, které máme v rezervě – to vše podle zájmu rodin. Tábory budeme pořádat ve spolupráci s dětským centrem v Lužánkách. Část peněz chceme věnovat též na poradenství – jednak na posílení mezigeneračního soužití a také pro rodiny v tíživé sociální situaci,“ uvedla dále radní Marie Cacková.
foto JMKfoto JMKfoto JMK