Rada schválila dotace na protidrogové aktivity

Podpořit protidrogové aktivity v regionu se na své úterní schůzi rozhodla jihomoravská krajská rada a doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje vybraným subjektům působícím v oblasti protidrogových aktivit v celkové výši 8,292 milionu korun.

Jak informoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek, poskytnutá finanční podpora vychází ze Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018. Dotace je přitom určena na primární až následné protidrogové aktivity. „Máme pro tuto oblast jako jediný kraj v České republice vypracovánu ucelenou koncepci. Na protidrogové aktivity též dáváme z krajů nejvíce,“ konstatoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Celková částka na podporu práce v oblasti protidrogových aktivit v roce 2011 ve výši 8, 292 milionu korun bude kryta z rozpočtu odboru školství Krajského úřadu JMK.

Návrh rozdělení dotací pro oblast protidrogových aktivit ZDE (xls, 43 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMK