Starostové obcí kolem brněnského letiště jednali v Brně – Tuřanech

Závěry z minulých pracovních schůzek jsou plněny

Závěry z pracovních jednání starostů jedenácti obcí a měst kolem letiště v Brně – Tuřanech s vedením letiště a s představiteli Jihomoravského kraje jsou plněny. Konstatovali to v úterý účastníci v pořadí již třetí schůzky, které se kromě starostů a starostek zúčastnil také člen Rady Jihomoravského kraje Zdeněk Pavlík a ředitel akciové společnosti Letiště Brno Tomáš Plaček.

Na programu byly informace o letištním provozu od poslední schůzky v červnu loňského roku, o pokračující spolupráci letiště s obyvateli dotčených měst a obcí, o vyřizování dotazů a připomínek starostů k letištnímu provozu.

Jak konstatoval například starosta Zbýšova Jaroslav Žalkovský, od prvního pracovního setkání v roce 2009 se mnohé změnilo. Zatímco dříve se starostové setkávali s množstvím kritických připomínek a stížností obyvatel, nyní se jejich počet omezil na několik jednotlivých podání. Podobně hovořili také další starostové, kteří položili vedení letiště mnoho dotazů. Vyjádřili přesvědčení, že zavedení pravidelného dialogu umožnilo odstranit mnohé mýty a nedorozumění, související s provozem letiště.
Jak dokumentoval ředitel letiště Tomáš Plaček, od 15. června 2010 se v Brně - Tuřanech neuskutečnil žádný pohyb letadla, která jsou podle mezinárodních norem považována za hlučná. Noční lety byly prakticky zastaveny, vedení letiště pořádá pravidelná setkání s provozovateli malých letadel i s představiteli leteckých škol s cílem omezit obtěžování obyvatel nadměrným hlukem – ať již jde o akrobatické létání nebo výcvik pilotů. Provozovatelé dopravních služeb tato setkání přivítali a přineslo to pozitivní výsledky. Požadavky brněnského letiště na protihluková opatření byly zakotveny také v letecké informační příručce, kterou se piloti musí řídit.

„Letiště Brno považujeme za jednu z jihomoravských priorit. Otevírá nám dveře do světa, stimuluje hospodářský rozvoj. Je důležité, aby je také občané kraje považovali za své letiště. Kvituji s uspokojením, že se od roku 2009 výrazně změnil náhled občanů z okolí na provoz letiště. Bylo to i díky dobře nastavené komunikaci s obyvateli obcí. Jsem rád, že z dnešního jednání vyplynulo doporučení pokračovat v této komunikaci, stejně jako ve spolupráci letiště s občany formou osvětové činnosti. Vedení letiště bude starostům i nadále poskytovat informace o všem, co se týká provozu této organizace i jejích výhledů do budoucna,“ konstatoval na závěr radní Zdeněk Pavlík, podle kterého se příští pracovní jednání uskuteční letos na podzim. 
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK