Soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku kraje vyhodnocena

Na prvním místě kostel Jména Panny Marie ve Slupi

Kostel Jména Panny Marie ve Slupi na Znojemsku zvítězil v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2010, jejíž vyhodnocení dnes schválila Rada Jihomoravského kraje. Kostel soutěžil v kategorii velkých staveb a získal 2323 platných hlasů. Informoval o tom člen rady Pavel Balík.

V kategorii děl výtvarného umění se jako první umístily opravené varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, v kategorii drobných staveb pak výklenková kaplička – poklona sv. Antonína Paduánského ve Velkých Pavlovicích. Zatímco na vlastníka vítězné památky ve Slupi – tamní římskokatolickou farnost – čeká dar ve výši 150 000 korun z krajského rozpočtu, vlastníci dalších dvou památek – římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí a město Velké Pavlovice – obdrží po padesáti tisících korun. Stejnou částku obdrží také římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky, vlastník tamního kostela Navštívení Panny Marie, který skončil na druhém místě v kategorii velkých staveb, ve které soutěžila i vítězná památka.
"Radost máme z toho, že se do hlasování zapojuje velký počet lidí. Především malé obce soutěží žijí," doplnil radní Balík.

Tradiční soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2010 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje loni v prosinci. Cílem hlasování, do kterého je zapojena nejširší veřejnost, je jako v minulých ročnících propagace památek a památkové péče, podpora vlastníků řádně pečujících o památky a seznámení veřejnosti s problematikou památkové péče. Hlasování se podle pravidel soutěže uskutečnilo prostřednictvím SMS zpráv během března, celkem bylo zasláno celkem 8962 zpráv. Výsledky hlasování potvrdila 11.dubna soutěžní komise, která konstatovala, že soutěž byla regulérní, a že vlastníci nejlépe hodnocených památek mohou být oceněni peněžitým darem v souladu s přijatými pravidly.
Do soutěže bylo letos nominováno 30 kulturních památek, opravených v roce 2010.
foto JMKfoto JMKfoto JMK