Michal Hašek: Vláda kvůli vnitřním sporům zcela rezignovala na správu země a vážně ohrožuje přísun stovek miliard korun z EU pro občany a regiony ČR

Současná kritika Evropské komise k odpovědným ministerstvům a dalším orgánům vlády potvrzují varování a výtky, které Asociace krajů České republiky opakovaně k vládním úřadům směřovala. Evropská unie zastavuje financování dalšího operačního programu, tentokráte životního prostředí a Česká republika a její regiony tak mohou vinou vlády Petra Nečase přijít o 134 miliard korun, které měly být v rámci tohoto operačního programu rozděleny.

„Situace je katastrofální nejenom pro kraje, kterým budou chybět prostředky ve stovkách milionů korun. Fatální je to také pro města, kde probíhají vodohospodářské či odpadové stavby, zateplování či protipovodňové úpravy a na která vláda přenesla náklady financování těchto projektů. Kraje, města a obce tak budou muset hledat v rámci svých rozpočtů, již tak zeštíhlených krizí a rozpočtovými restrikcemi, další prostředky na úhradu již provedených prací. Největší problém to bude ovšem znamenat pro občany našich krajů, kteří mají přijaty žádosti v programu Zelená úsporám – ti budou muset do doby vyřešení problémů vlády financovat projekty z vlastních zdrojů,“ vysvětlil předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Již dříve bylo podobně zastaveno financování programu na podporu podnikání a výzkumu a také regionální programy v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Velmi vážně tak hrozí, že Česká republika přijde o 330 miliard z celkových 760 miliard, které byly z EU přiděleny České republice pro roky 2007-2013. Evropská komise také váhá s financováním 16 projektů výstavby silnic, na které vláda a orgány ministerstva dopravy požadují 55 miliard. Celkově tak vláda naprosto zásadním způsobem ohrozila čerpání téměř 400 miliard korun.

„Chci proto vyzvat Svaz měst a obcí a jeho předsedu Oldřicha Vlasáka, aby se připojil k Asociací krajů České republiky a v zájmu svých členským měst a jejich obyvatel začal s vládou také jednat o nápravě současné tristní situace. Je nepřijatelné, aby vnitřními spory zmítaná vládní koalice naprosto paralyzovala životně důležité čerpání evropských prostředků. Je proto nezbytné, aby se vláda, v jakékoli podobě vyjde z nynější krize, sešla s Asociací krajů a Svazem měst a obcí na společném zvláštním jednání vlády, věnovanému jedině a pouze čerpání a relokace evropských prostředků,“ řekl Michal Hašek.

„Je nepřijatelné, aby v situaci, kdy vláda předvádí svá matematická eskamotérství se sazbou DPH, nebo pod rouškou úspor provádí zcela nesystémové škrty, tak aby v důsledku svých korupčních kauz blokovala jeden z klíčových zdrojů pro rozvoj regionů. Zejména v situaci, kdy sama vláda na tento rozvoj přispívá velmi poskrovnu. Zastavení certifikace a fakticky proplácení projektů z fondů EU je jedním z nejhorších důsledků neschopnosti, manažerského selhání a špatné personální politiky této vlády,“ dodal Hašek.