3. Strategické dokumenty

Strategický rámec rozvoje ICT Jihomoravského kraje - verze 2.0

Informační koncepce Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

Archiv - Projekt IOP - eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.

Jihomoravský kraj podal po schválení projektu na 92. schůzi RJMK konané dne 25. 11. 2010 žádost o podporu v rámci kontinuální výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt „eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.“.

Zpráva o realizaci projektu eGovernment v kraji, část výzvy I. – VI.

Projekt vychází z eGovernment strategie Jihomoravského kraje - obsahuje tyto části a jejich řešení je navrženo ve zpracovaných studiích proveditelnosti:

Souhrnná studie proveditelnosti pro projekt eGovernment v kraji

Žádost byla podána na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Jihovýchod dne 29. 1. 2010.