1. Činnost odboru

Odbor informatiky

   zejména

  • spravuje informační systém kraje až po detašovaná pracoviště
  • podílí se na zavádění elektronického podpisu, řídí vlastí certifikační autoritu
  • spravuje webové stránky kraje
  • spravuje a tvoří geografický informační systém
  • zajišťuje bezpečnost informačních systémů a elektronické komunikace
  • podílí se na tvorbě, koordinaci a realizaci projektů
  • zajišťuje počítačové vzdělávání pro zaměstnance úřadu i veřejné správy
  • zajišťuje službu Czech Point

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností