Jihomoravský kraj na špičce inovačních regionů

Rozvoj inovací a moderních technologií má v Jihomoravském kraji dlouhodobě širokou podporu regionální samosprávy, která ve spolupráci s univerzitami a podnikatelskou sférou vytváří příznivé podmínky pro rozvoj vědy a výzkumu a podílí se na budování infrastruktury pro inovační podnikání.

Konstatovali to účastníci dnešního kolokvia „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, které na brněnském výstavišti v rámci Stavebních veletrhů Brno 2011 uspořádala letos již podesáté Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur.

Vedení regionu považuje investice do inovací a technologií za jednu z rozvojových priorit. Tato orientace je zakotvena v hlavních v hlavních koncepčních dokumentech Strategii rozvoje Jihomoravského kraje, která se dočkala již třetí aktualizace, stejně jako v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013. Na základě těchto dokumentů jsou koordinovány a realizovány různé aktivity na podporu inovací v regionu.

Výsledkem byl vznik Jihomoravského inovačního centra, vybudování Technologického inkubátoru II a Biotechnologického inkubátoru INBIT, zřízení Fondu mikropůjček a Patentového a licenčního fondu. Pro podporu konkurenceschopnosti větších firem byl podpořen vznik dvou klastrů (Ceitec Cluster – bioinformatics, Water Treatment Alliance), na podporu talentované mládeže a získávání zahraničních vědců do kraje byly zřízeny finanční nástroje, které spravuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Tato opatření již pomohla vzniku a rozvoji čtyř desítek progresívních firem, které vytvořily na tři stovky vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zaregistrovaly 22 patentů.

Těžiště současného úsilí kraje spočívá nyní v realizaci tří hlavních projektů. Budovaný CEITEC Science Park má zajistit podpůrnou podnikatelskou infrastrukturu - podnikatelský inkubátor a středisko pro transfer technologií pro začínající i rozvinuté inovační firmy. Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje, poskytne sdílenou výzkumně vývojovou platformu pro firmy z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie a ze souvisejících odvětví. Bude zde potřebné zázemí pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, umožňující spolupráci výrobní sféry s vysokými školami.

Třetí projekt – Moravian Science Centre Brno – označil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek za klíčový pro budoucnost. Interaktivní zábavně vzdělávací centrum, zaměřené na popularizaci a medializaci vědy a výzkumu, má totiž sehrát významnou roli pro motivaci mladých lidí i jejich rodičů s cílem probudit jejich zájem o přírodní vědy.
foto JMKfoto JMKfoto JMK