Zámek Habrovany se změní v Domov pro seniory

Dosavadní Domov pro osoby se zdravotním postižením v Habrovanech na Vyškovsku se pro rostoucí věk uživatelů změní od ledna příštího roku na Domov pro seniory. Tato služba bude více odpovídat aktuálním potřebám uživatelů. Informoval o tom radní kraje Jiří Altman. Rada kraje podle jeho slov v minulém týdnu schválila změnu rozsahu původně uvažované transformace Habrovanského zámku.

Jiří Altman připomněl, že kraj transformaci připravoval ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci pilotního projektu nazvaného Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Měla se týkat jak Habrovanského zámku, poskytujícího služby osobám se zdravotním postižením, tak příspěvkové organizace Srdce v domě – ústavu sociální péče v Klentnici, který pečuje o osoby s mentálním postižením. Prioritu měla mít přeměna služeb Habrovanského zámku, pro jehož uživatele měly být vybudovány samostatné byty a domky, ve kterých by dosavadní obyvatelé ústavu sociální péče mohli žít individuálně a využívat existující nabídky sociálních služeb ve zcela jiném režimu, než jak se děje v ústavní péči. Na transformaci Habrovanského zámku a klentnického Srdce v domě ministerstvo vyčlenilo 100 milionů korun.

Loni v dubnu však klienti Habrovanského zámku sepsali petici, ve které vyjádřili odmítavý postoj k transformaci a žádali o zachování ústavní péče v objektu zámku. Jen třetina z klientů se pak během následujících jednání rozhodla vstoupit do transformace, ovšem ministerstvo práce a sociálních věcí nový transformační plán označilo za těchto okolností za neudržitelný. Proto se kraj nyní rozhodl od přeměny ústavní péče v individuální v Habrovanském zámku upustit a dosavadní typ služby nahradit, vzhledem k rostoucímu věku uživatelů, službou Domova pro seniory.

„Pro ty uživatele Habrovanského zámku, kteří vyjádřili zájem na transformaci, bude pokračovat podpora přechodu uživatelů do nové služby neústavního typu prostřednictvím Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Přeměna příspěvkové organizace Srdce v domě bude nadále pokračovat podle kritérií, stanovených v pilotním projektu ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl radní Jiří Altman k rozhodnutí krajské rady.