Tryzna za oběti holocaustu

V neděli 10. dubna se v Brně v synagoze Skořepka 13 uskutečnila pietní tryzna k uctění památky obětí holocaustu a 2. světové války. Vzpomínkového aktu se spolu s velvyslanci Izraele, USA a dalšími představiteli politického a společenského života zúčastnil též hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Tryznu v synagoze Skořepka každoročně pořádá Židovská obec Brno.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK