Kraj požádá o evropskou dotaci na obnovu Löw-Beerovy vily

Podání žádosti o evropskou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt obnovy secesní památky – vily rodiny brněnských textilních podnikatelů Löw-Beerů – schválila na svém čtvrtečním zasedání na návrh hejtmana Michala Haška Rada Jihomoravského kraje.

Současně doporučila krajskému zastupitelstvu schválit závazek financování projektu do výše 59,2 milionu korun, pokud kraj dotaci obdrží. V kladném případě by kraj získal dotaci ve výši 85 % tzv. „způsobilých“ výdajů projektu, tedy 47,1 milionu korun. Sám by na financování patnáctiprocentního podílu vynaložil 8,32 mil. Kč a na financování tzv. „nezpůsobilých“ výdajů 3,77 mil. Kč. Regionální operační program NUTS II Jihovýchod vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace na projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro perspektivní formy cestovního ruchu loni v listopadu, žádosti jsou přijímány do 14. dubna letošního roku.

Přípravy projektu začaly již v roce 2008, kdy byly zahájeny rozhovory mezi městem Brnem a Jihomoravským krajem o možnosti využití objektu Löw-Beerovy vily. Na podzim roku 2010 se uskutečnilo zadávací řízení na projektanta stavby a následně výběrové řízení na zhotovitele projektové žádosti. V březnu letošního roku byla dokončena dokumentace pro stavební povolení.

Cílem projektu nazvaného „Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů“ je památková obnova vily do podoby, v jakém byla v době, kdy v ní rodina textilních podnikatelů žila. Také zajištění podmínek pro efektivní prezentaci objektu jako hodnotného díla secesní architektury a instalace muzejní expozice věnované samotné stavbě i Löw-Beerově rodině. Budoucí návštěvník by si měl také odnést poznatky o životním stylu secese a moderny na počátku 20. století, o brněnském textilním průmyslu i architektuře Brna od poloviny 19. do začátku 20. století.  Pokud kraj dotaci z Regionálního operačního programu získá, bude realizace projektu ukončena v říjnu 2013.