Obnoví značení turistických tras

Poskytnutí dotace ve výši 665 200 korun Klubu českých turistů (KČT) na obnovu značení pěších a cykloturistických tras na jižní Moravě doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje na svém čtvrtečním zasedání rada kraje. Cílem je obnovit značení většiny z 3 170 kilometrů vyznačených turistických tras v regionu. Obnova se bude týkat také značení silničních cyklotras.

Jak informoval náměstek hejtmana Václav Božek, značené turistické trasy jsou vybaveny 4 390 směrovkami a tabulkami, 512 nosnými prvky (ocelovými a dřevěnými stojany na vývěsní mapy a směrovníky) a 128 vývěsními mapami. Celá síť značených cest se udržuje tak, že se každoročně přeznačkuje jedna třetina značených cest a obnoví se nátěry pětiny nosných prvků. Tabulky a směrovky se vyměňují podle potřeby, ale ročně je třeba nahradit zhruba 10 procent jejich počtu. Výměna vývěsních map je nutná během 4 – 7 roků, nedojde-li k jejich násilnému poškození nebo zničení.

Součástí obnovy značení budou podle náměstka hejtmana Václava Horáka i cyklotrasy se silničním značením.. Na žádost jejich zřizovatelů – obcí a mikroregionů - zajišťuje již osmým rokem jejich údržbu KČT, jehož vyškolení cykloznačkaři každoročně projedou většinu značených cyklotras. Při kontrole zjistí chybějící a poškozené prvky značení a zpracují o tom zprávu včetně mapové přílohy, podle které již odborná firma zajistí výrobu a instalaci značek na silnicích. Značkaři KČT se pak postarají o jejich obnovu na nesilničních úsecích. Letos KČT zkontrolují značení na 1800 km cyklotras a instalují na jejich nesilničních úsecích nové značky za chybějící nebo poškozené. Za pomoci odborných firem pak zajistí obnovu cykloznaček na silničních úsecích.