Investice zvýší přitažlivost Slovanského hradiště v Mikulčicích

 

Modernizaci a celkové zvýšení přitažlivosti areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích má za cíl projekt „Archeopark Mikulčice – část Akropole,“ o jehož podporu z prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši téměř 20 milionů korun požádá Jihomoravský kraj. Rozhodli o tom krajští radní na svém jednání 7. dubna a doporučili zastupitelstvu kraje schválit závazek financování tohoto projektu, jehož celkové náklady mají dosáhnout 24,1 milionu korun.

Projekt, který má být realizován do konce roku 2013, počítá se zkvalitněním terénní expozice s četnými pozůstatky po velkomoravském hradišti a má zdůraznit význam této lokality jako symbolu naší národní identity. Jde také o efektivnější prezentaci dějin prvního státního útvaru západních Slovanů – předchůdce raně středověkého státu českých Přemyslovců. Úspěšná realizace projektu je jedním z předpokladů zapsání areálu jako součásti česko-slovenského projektu Památky Velké Moravy na Seznam světového dědictví UNESCO.

Slovanské hradiště v Mikulčicích je jedním z nejdůležitějších památných míst naší historie. Bylo zde centrum Velkomoravské říše, jejíž existence měla na konci prvního tisíciletí velký vliv na utváření středoevropských dějin. Více než padesátileté archeologické výzkumy přinesly řadu nálezů a historických poznatků. Odhalily základy rozsáhlého velkomoravského hradiště, které se rozkládalo na zhruba deseti hektarech v údolní nivě řeky Moravy.

V roce 1962 byl areál prohlášen za národní kulturní památku. Do roku 1970 zde byly postaveny dva výstavní pavilony s expozicemi. Správou areálu je pověřeno Masarykovo muzeum v Hodoníně, jehož zřizovatelem a zároveň vlastníkem většiny pozemků v areálu je Jihomoravský kraj. V roce 2008 zde byla instalována nová expozice, která získala ocenění Nejlepší muzejní expozice roku 2008 v ČR.