Kraj podpoří vodohospodářské projekty

 

O rozdělení celkem deseti milionů korun na tvorbu projektových dokumentací ve vodním hospodářství rozhodovala krajská rada na své čtvrteční schůzi. Dalších více jak 17 milionů poslouží k podpoře konkrétních vodohospodářských staveb v kraji.

Částka ve výši 10 milionů z dotačního programu na podporu tvorby projektových dokumentací v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 bude rozdělena mezi 63 obcí, měst či svazků vodovodů a kanalizací. Celkem bylo předloženo 86 žádostí s požadavky na více než 17 milionů. „Prioritami Jihomoravského kraje v oblasti vodního hospodářství jsou protipovodňová ochrana, řešení odkanalizování obcí v povodí „Čisté Svratky“, tj. nad Brněnskou údolní nádrží, a komplexní projekty na stavby vodovodů, u nichž je zároveň zohledňována i kvalita vody ve zdroji,“ ozřejmil hejtman Michal Hašek. Zastupitelstvo by mělo o těchto dotacích jednat na svém dubnovém zasedání. Tabulka navrhovaných projektů je ZDE  (doc, 128 kB).

Kraj podpoří také čtyři vodohospodářské stavby. Dobrovolnému svazku obcí Domašovsko přispěje téměř osmi miliony na výstavbu kanalizace; 5,6 milionu poputuje na výstavbu kanalizace v obci Březí a částkou 1,7 milionu korun kraj přispěje na výstavbu kanalizace Blansko – Těchov. Téměř dva miliony korun (1,978 milionu) poputují na spolufinancování projektu „Lomnice – zásobení pitnou vodou“. Rada doporučila zastupitelstvu tyto dotace schválit.

Z oblasti životního prostředí Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční schůzi doporučila schválit zastupitelstvu i další dotace. Například v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty doporučila rada zastupitelstvu kraje schválit zvýšení objemu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu na tuto oblast o 50 tisíc korun nad plánovaný milion korun. Celkem rada schválila 17 projektů a dalších 5 doporučila zastupitelstvu schválit. „Vzhledem k tomu, že v letošním roce je dotační program otevřen i pro obce a jejich školská zařízení, převýšily požadavky vyčleněný objem finančních prostředků. I přes přísnou selekci jednotlivých žádostí je celkový objem doporučených dotací o 50 tisíc korun vyšší,“ zdůvodnil navýšení celkové částky Michal Hašek.