Dotace pomohou zdravotně postiženým i seniorům

 

Rada Jihomoravského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit tři dotace, které pomohou potřebným v sociální oblasti.

Dotace ve výši 1,5 milionu korun je určena na rekonstrukci bývalé školy v Brně na Božetěchově ulici na denní stacionář pro mentálně postižené. Dotace pomůže o. s. Ruka pro život vybudovat denní stacionář pro již dospělé, mentálně postižené občany, kteří ukončili základní povinnou školní docházku Speciální školy ELPIS. Předpokládaná konečná kapacita stacionáře je 24 klientů. „Ve městě Brně není v současné době situace pro občany s mentálním a kombinovaným postižením zcela vyhovující, na jejich umístění do zařízení sociálních služeb jsou dlouhé čekací termíny,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Další doporučenou dotací je spolufinancování akce Adaptace podkroví objektu Diakonie Českobratrské církve evangelické na Hrnčířské ulici v Brně ve výši 859 000 korun. Po realizaci půdní vestavby v objektu vznikne potřebné zázemí pro zaměstnance, dojde k rozšíření kapacity centra denních služeb o dva klienty denně a v neposlední řadě k rozšíření kapacity chráněného bydlení minimálně o dva klienty.

Rada také doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotaci 900 000 korun pro Radu seniorů České republiky. „Tato finanční podpora navazuje na předchozí dotaci ve stejné výši, kterou schválilo krajské zastupitelstvo loni v dubnu,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Dotace bude použita na aktivity v oblasti kulturní, propagační, v oblasti vzdělávání, informovanosti a pomoci a také v oblasti zdravotní.“

Rada seniorů České republiky je občanským sdružením, které založilo v roce 2005 dvanáct organizací s cca půlmiliónovou členskou základnou. Disponuje tak reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, ministerstvům, parlamentu a dalším ústavním činitelům a orgánům krajské a obecní samosprávy. Jejím posláním je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj.