Michal Hašek a Erwin Pröll se setkali na hranici

Rychlostní spojení Vídně s Brnem je prioritou obou regionů

Především otázky související s dopravní infrastrukturou byly tématem dnešního setkání hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a hejtmana Dolního Rakouska Dr. Erwina Prölla, které dopoledne začalo na hraničním přechodu Mikulov – Drasenhofen.

Michal Hašek při vítání rakouského hosta vyjádřil přesvědčení, že se oba politici již brzy setkají na stejném místě znovu, přičemž každý z nich přijede po své straně dálnice. Erwin Pröll byl rovněž optimistický a vyjádřil uspokojení nad tím, že cestou do Mikulova měl příležitost vychutnat jízdu po dokončené části rakouské dálnice A5, směřující k hranici. Oba politikové se pak zúčastnili krátké prezentace přípravy výstavby rychlostní silnice R 52 na plánech a mapách, kterou připravili zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Hejtman Michal Hašek při této příležitosti informoval o připravovaném červnovém projednávání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v krajském zastupitelstvu, jejichž návrh počítá se spojením rychlostních komunikací z české i rakouské strany v Mikulově.

Po pracovním jednání na Městském úřadu ve Valticích krátce po poledni Michal Hašek a Erwin Pröll společně podepsali memorandum, zdůrazňující mimořádný význam dálniční osy A5/R52 pro oba dotčené regiony. Na základě Společného prohlášení regionů o vysokém evropském a regionálním významu dálniční osy Gdaňsk-Brno-Vídeň (TEN-T prioritní projekt č. 25), podepsaného 3.prosince 2009 v Bruselu, a na základě Dohody mezi vládou ČR a spolkovou vládou Rakouska o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A5 na česko - rakouské hranici ze dne 23.1.2009 oba představitelé znovu zdůraznili význam této dálniční osy.

„Protože oba regiony považují za nutné důsledně se zasazovat o realizaci uzavření mezery v tomto maximálně důležitém spojení na přeshraničním úseku Jihomoravský kraj – Dolní Rakousy, naléhavě vyzýváme rozhodující národní činitele v ČR a Rakousku, aby neprodleně podnikli viditelné kroky směrem k realizaci,“ praví se v dokumentu, jehož podpisu ve Valticích se zúčastnili také velvyslanci obou zemí – Ferdinand Trauttmansdorff a Jan Koukal.

Hejtman Erwin Pröll vyjádřil po podpisu uspokojení nad tím, že bude realizována původně plánovaná čtyřproudá dálnice A5 až ke státní hranici a poděkoval za podporu Jihomoravského kraje a jeho hejtmana Michala Haška při souvisejících jednáních. Pröll řekl, že v roce 2013 bude zahájena další fáze výstavby rakouské dálnice v úseku ze Schricku ke státní hranici, v roce 2014 se začne budovat obchvat Drasenhofenu a nedojde-li k nepředvídaným okolnostem, v roce 2016 by se mohlo projíždět po dálnici z Vídně až po státní hranici u Mikulova.

Michal Hašek prohlásil, že valtické memorandum pomůže regionálním tlakem na centrální vlády, aby se práce urychlily. Hovořil o krocích na české straně a zdůraznil, že spojení Brno-Vídeň přes Mikulov představuje prioritu Jihomoravského kraje a jeho vedení. Během letoška by mělo být vydáno územní rozhodnutí na první etapu R 52, kterou představuje obchvat Mikulova.
Hašek poděkoval Pröllovi: „Bez vaší komunikace a tlaku regionu bychom nebyli tak daleko. Výstavbu rychlostního spojení Brna a Vídně bereme jako model pro naši další spolupráci. V nejbližším období budeme porovnávat naše plány pro další plánovací období EU a hledat další možnosti spolupráce nejen v oblasti dopravy, ale například i v otázkách životního prostředí a ochrany před živelními pohromami. Zde je naše spolupráce příkladná a přeji si, abychom o povodních komunikovali jen při cvičeních.“

Odpoledne oba politici společně přestřihli symbolickou startovní pásku na nové 4,1 km dlouhé silnici mezi Valticemi a Katzelsdorfem, která byla za 1 462 000 Eur vybudována s využitím evropské dotace. Silnice sloužící vozidlům do maximální tonáže 7,5 tuny slouží od konce listopadu loňského roku a motoristům z Valtic i Katzelsdorfu zkrátila cestu k sousedům o více než 10 kilometrů.

„Otevření této silnice ukazuje, že spolupráce má praktické výsledky. Ti, co otevírají silnice, otevírají přístup ostatním lidem. Po mnoha letech se stále víc přibližujeme,“ prohlásil Erwin Pröll. „Železná opona je pryč, nyní můžeme znovu obnovovat cesty, které používali naši předkové. Jsem rád, že nevěnujeme pozornost jen velkým projektům a doufám, že budeme mít další příležitost setkávat se na takových cestách, které používali už naši předkové,“ řekl Michal Hašek.
Podle ředitele Správy a údržby silnic JMK Jana Zouhara se nyní připravují další podobné projekty přeshraničního silničního propojení místního významu. Ještě v dubnu má být dokončena komunikace mezi Jaroslavicemi a obcemi Seefeld/Kadolz.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK