Ceny nejlepším učňům z Jihomoravského kraje a Rakouska

Christian Schodl z Vídně, Jan Čáp z Brna (Střední odborné učiliště Trnkova 113) a Lukas Grubner z Amstetenu převzali dnes ve sněmovní síni krajského zastupitelstva v Brně ceny za nejlepší umístění v česko-rakouské soutěži učňů oboru elektrotechnik (silnoproud), kterou uspořádaly české a rakouské odbory v rámci projektu ZUWINS (Budoucí oblast Vídeň – Dolní Rakousko – Jižní Morava) pod záštitou Jihomoravského kraje.

Jak zdůraznil předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihomoravského kraje Jiří Janda, kraj systematicky podporuje akce, směřující k posílení prestiže řemeslných učňovských oborů a zájmu o ně mezi žáky základních škol i jejich rodiči.

Podobně hovořila předsedkyně Regionální rady Českomoravské komory odborových svazů v Brně Stanislava Slavíková a představitel rakouské Komory pracujících Christian Deichsen. Ten připomněl úspěch podobné loňské soutěže jihomoravských a rakouských učňů v oboru instalatér a zdůraznil význam podpory zájmu mladých lidí z obou stran hranice o řemeslné učební obory.

Projekt ZUWINS, podporovaný EU, vznikl díky spolupráci rakouských a českomoravských odborů. Čtyřletý projekt, k jehož cílům patří kooperace mezi všemi, kdo se podílejí na vytváření pracovního trhu na území Vídně, Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje, směřuje k vytvoření efektivní přeshraniční spolupráce. Zaměřuje se na poskytování informací a poradenských i vzdělávacích služeb zaměstnancům v sousedních zemích, na odbourávání předsudků a posílení sociálního dialogu.
foto JMKfoto JMKfoto JMK