Stavba Multifunkčního centra Lednice povolena

Hašek: Největší dotaci na obnovu památky v historii kraje nic nestojí v cestě

Přidělení téměř půlmiliardové dotace z Integrovaného operačního programu Ministerstva kultury ČR na vybudování Multifunkčního centra v zámeckých jízdárnách a konírnách v Lednici již nic nestojí v cestě. Sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o., totiž v termínu splnilo hlavní podmínku ministerstva a do roka předložilo řídícímu orgánu fondu veřejnoprávní smlouvu o povolení stavby s potvrzením účinnosti od stavebního odboru Městského úřadu v Břeclavi včetně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, představitelé sdružení právnických osob Multifunkční centrum zámek Lednice - starosta Lednice Libor Kabát a vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ivo Minařík - spolu s ředitelem brněnského pracoviště Národního památkového ústavu Petrem Kroupou. Hejtman označil získání příslušné dokumentace ve stanoveném termínu za manažerský úspěch sdružení právnických osob a ocenil, že uvolnění dotace ve výši 496 989 000 korun již nic nestojí v cestě.

Výrazně oceňuji spolupráci kraje jak s obcí Lednice, tak se zájmovým sdružením a s Národním památkovým ústavem. Na jiných místech České republiky dochází k tomu, že ministerstvo kultury přehodnocuje priority a tam, kde nejsou připraveni a nemají vydaná potřebná povolení, tak může dojít k tomu, že přednost dostane jiný projekt. To není případ Lednice. Dobrou zprávou tedy je, že půlmiliarda na Multifunkční centrum je zachována – to potvrdila i poslední návštěva ministra kultury na zámku v Lednici. Já jsem rád, že se tak celý projekt dostane do praktické fáze realizace,“ řekl hejtman Michal Hašek. Jak následně dodal, jestliže se podaří realizovat i projekt zámeckého barokního divadla ve Valticích, tak do prostoru Lednicko-valtického areálu přichází z evropských fondů suma ve výši tři čtvrtě miliardy korun.

„Chtěl bych zdůraznit výjimečnost celého počinu. Považuji to za velký manažerský úspěch, protože nedostatek státních prostředků je evidentní,“ řekl ředitel brněnského pracoviště Národního památkového ústavu Petr Kroupa, který zdůraznil, že Lednicko-valtický areál je po Praze turisty nejnavštěvovanější památka v České republice.

Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které je příjemcem této dotace. Jeho členy jsou dále obec Lednice, Masarykova univerzita, Mendlova univerzita a Centrála cestovního ruchu jižní Moravy. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tento projekt podepsal ministr kultury před rokem s tím, že příjemce dotace musí splnit hlavní podmínku pro vyplacení prostředků z Integrovaného operačního programu – předložit stavební povolení do roka. Tuto podmínku příjemce projektu splnil a ministerstvo kultury tento fakt potvrdilo 28. března letošního roku.

Cílem projektu je nejen obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, jež jsou dílem věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dále tu bude výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. V rekonstruovaných objektech vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy. Výše dotace dosáhne 496 989 300 Kč (85 % ze zdrojů EU, 15 % z národních zdrojů) a pokryje tak celkové předpokládané náklady na obnovu zdevastovaného objektu. Plánovaný termín dokončení projektu je říjen 2013

Motto Integrovaného operačního programu 5.1 zní „Vracíme památky do života“. Obnova zámeckých jízdáren a koníren v Lednici svým konceptem plně odpovídá cílům Integrovaného operačního programu, jehož smyslem je nejen prostá rekonstrukce památek, ale i jejich navrácení do života společnosti. Unikátní komplex jízdáren a koníren nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci se stane živým kulturním centrem národního významu.

Hejtman Michal Hašek na dnešní tiskové vyjádřil přesvědčení, že realizace tohoto projektu podpoří další rozvoj regionu. Nezůstane však osamocený. „V Lednici jsou připraveny i další projekty na podporu lázeňství i na obnovu zbylé části někdejších jízdáren. Věříme, že již v blízké době budou tyto prostory využívat také zahraniční studenti a vědečtí pracovníci,“ dodal Libor Kabát, místopředseda představenstva zájmového sdružení právnických osob Multifunkční centrum zámek Lednice.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK